e-BOK
A A A

Taryfy i cenniki

Uprzejmie informujemy, że w związku z dokonaną zmianą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie ulegną zmianie ceny za zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania i cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej. 

Ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w taryfie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj.: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr I w Krakowie, CEZ Skawina S.A. i Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A..

W związku z powyższym zmiana cen nastąpi od dnia 15 października 2022 roku.

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne