Taryfy i cenniki

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2019 r. decyzją nr OKR.4210.24.2019.JPi1 zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 16 grudnia 2019 roku w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 324 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2020 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

Poniżej zamieszczamy taryfę (ceny i stawki opłat )obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku, będącą skutkiem zmiany taryfy dla MPEC S.A. w Krakowie oraz taryfy dla wytwórcy ciepła, tj. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A..

+

Aktualne cenniki

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie, tj. CEZ Skawina S.A. od 1 marca 2020 r. uległy zmianie :

  • ceny za zamówioną moc,
  • ceny ciepła z tytułu wytwarzania,
  • cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Poniżej zamieszczamy taryfę MPEC S.A. w Krakowie (ceny i stawki opłat ) obowiązującą od dnia 1 marca 2020 roku, będącą skutkiem wprowadzenia do stosowania nowej taryfy dostawcy ciepła, tj. CEZ Skawina S.A.

Cennik obowiązujący od 01.03.2020 r. - PLIK 73 kB

Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2020r. - PLIK 922 kB

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne