e-BOK
A A A

Taryfy i cenniki

Zmiana cen maksymalnych

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. (Dz. U. 2024, poz. 859).

W/w ustawa znowelizowała ustawę z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 poz. 1772 i 1693). Przedłużeniu uległ obowiązujący system wsparcia odbiorców ciepła uregulowany ustawą do 30 czerwca 2025 r., 

W związku z powyższym od 1 lipca 2024 r. zmianie uległy najniższe ceny stosowanie przez MPEC S.A. w Krakowie, w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 – 4 ustawy.

Ceny i stawki opłat dla pozostałych odbiorców ciepła wprowadzone do stosowania od 1 czerwca 2024 pozostają bez zmian.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla wytwórcy ciepła, tj. PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie Oddział nr 1 w Krakowie, która weszła w życie z dniem 1 czerwca  2024 r. Decyzja o numerze DRE.WRC.4210.11.2024.1261.XXIzm.ARy z 17 maja 2024r, została opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło pod nr 188/2024 i dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody, zastosowane w taryfie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr I w, CEZ Skawina S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca  2024 r. dla grup taryfowych S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO uległy zmianie:
- ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
- cena nośnika ciepła.


+

Cenniki obowiązujące w 2023 roku

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne

     Cennik obowiązujący od 13.01.2023 r. - Plik 140 kB

      Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2022 r. - Plik 144kB

      Cennik obowiązujący od 01.01.2023 r. - Plik 143kB

      Cennik obowiązujący od 15.10.2022 r. - Plik 141kB

      Cennik obowiązujący od 24.07.2022 r. - Plik 144kB

      Cennik obowiązujący od 01.07.2022 r. - Plik 298kB     

     Cennik obowiązujący od 01.04.2022 r. - Plik 155kB     

     Cennik obowiązujący od 01.03.2022 r. - Plik 155kB     

     Cennik obowiązujący od 01.01.2022 r. - Plik 155kB        

     Cennik obowiązujący od 23.08.2021 r. - Plik 155kB  

     Cennik usług i opłat dodatkowych obowiazujący od 01.01.2020 r. Plik 922kB

     Cennik obowiązujący od 01.03.2021 r. - PLIK 73 kB

    Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r. - PLIK 73 kB

    Cennik obowiązujący od 15.07.2020 r. - PLIK 73 kB

     Cennik obowiązujący od 01.03.2020 r. - PLIK 73 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r. - PLIK 761 kB

Cennik obowiązujący od 08.05.2019r. - PLIK 79 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2019r. - PLIK 77 kB

Cennik obowiązujący od 01.07.2018r. - PLIK 41 kB

Cennik obowiązujący od 03.01.2018r. - PLIK 41 kB

Cennik obowiązujący od 15.03.2017r. - PLIK 43 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2017r. - PLIK 43 kB

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r. - PLIK 42 kB

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r. - PLIK 533 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r. - PLIK 136 kB

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r. - PLIK 138 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r. - PLIK 42 kB

Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 03.01.2018r. - PLIK 884 kB