Taryfy i cenniki

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25 listopada 2020 r. decyzją nr OKR.4210.26.2020.MGi zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 334 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Od 1 stycznia 2021 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). 
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

 

+

Aktualne cenniki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25 listopada 2020 r. decyzją nr OKR.4210.26.2020.MGi zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 334 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Od 1 stycznia 2021 roku nową taryfę wprowadził również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). 
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 roku uległy zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r. - PLIK 73 kB

Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2020r. - PLIK 922 kB

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne