e-BOK
A A A

Taryfy i cenniki

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie od 1 czerwca 2021 roku ulegną zmianie:

  • ceny za zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania
  • cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej

Stawki opłaty stałej i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe wynikające z zatwierdzonej taryfy dla ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie pozostają bez zmian.

Poniżej zamieszczamy taryfę obowiązującą od dnia 1 czerwca 2021 roku, będącą skutkiem wprowadzenia do stosowania nowej taryfy dostawcy ciepła, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. 

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne