e-BOK
A A A

Taryfy i cenniki

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją:

1. nr OKR.4210.70.2022.RF zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 851 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
2. nr OKR.4210.68.2022.UJN zatwierdził nową taryfę dla wytwórcy ciepła, tj. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO) i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
3. nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.Ary, zmienił taryfę dla wytwórcy ciepła, tj. PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie  Oddział nr 1 w Krakowie, i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
4. nr OKR.4210.67.2022.RF zmienił taryfę dla wytwórcy ciepła, tj. CEZ Skawina S.A. i wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2023 r.

Ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr I w, CEZ Skawina S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A.
W związku z powyższym
od dnia 1 stycznia 2023 r. ulegną zmianie:
· ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
· stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
· ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
· ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w źródłach opartych na energii odnawialnej – pompy ciepła,
· cena nośnika ciepła.
od dnia 13 stycznia 2023 r. ulegną zmianie:
· ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,

Ceny z rekompensatą

W związku z realizacją zapisów Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), dla uprawnionych odbiorców określonych w art. 4 ust. 1 ustawy i po spełnieniu warunku zgodnie z art. 5.1 i/lub 6.1 ustawy, rozliczanych wg grup taryfowych:
KG-w (Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych)
EO-pc (Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z źródła opartego na energii odnawialnej - pompy ciepła)
MPEC S.A. w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. będzie stosować ceny ciepła z rekompensatą w wysokości:

  CENY NETTO Z REKOMPENSATĄ

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne

      Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2022 r. - Plik 144kB

      Cennik obowiązujący od 01.01.2023 r. - Plik 143kB

      Cennik obowiązujący od 15.10.2022 r. - Plik 141kB

      Cennik obowiązujący od 24.07.2022 r. - Plik 144kB

      Cennik obowiązujący od 01.07.2022 r. - Plik 298kB     

     Cennik obowiązujący od 01.04.2022 r. - Plik 155kB     

     Cennik obowiązujący od 01.03.2022 r. - Plik 155kB     

     Cennik obowiązujący od 01.01.2022 r. - Plik 155kB        

     Cennik obowiązujący od 23.08.2021 r. - Plik 155kB  

     Cennik usług i opłat dodatkowych obowiazujący od 01.01.2020 r. Plik 922kB

     Cennik obowiązujący od 01.03.2021 r. - PLIK 73 kB

    Cennik obowiązujący od 01.01.2021 r. - PLIK 73 kB

    Cennik obowiązujący od 15.07.2020 r. - PLIK 73 kB

     Cennik obowiązujący od 01.03.2020 r. - PLIK 73 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2020 r. - PLIK 761 kB

Cennik obowiązujący od 08.05.2019r. - PLIK 79 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2019r. - PLIK 77 kB

Cennik obowiązujący od 01.07.2018r. - PLIK 41 kB

Cennik obowiązujący od 03.01.2018r. - PLIK 41 kB

Cennik obowiązujący od 15.03.2017r. - PLIK 43 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2017r. - PLIK 43 kB

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r. - PLIK 42 kB

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r. - PLIK 533 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r. - PLIK 136 kB

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r. - PLIK 138 kB

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r. - PLIK 42 kB

Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 03.01.2018r. - PLIK 884 kB