Taryfy i cenniki

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 grudnia 2019 r. decyzją nr OKR.4210.24.2019.JPi1 zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 16 grudnia 2019 roku w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 324 i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od 1 stycznia 2020 roku nową taryfę wprowadził również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku uległy zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

 

+

Aktualne cenniki

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie od 15 lipca 2020 r. uległy zmianie:

  • ceny za zamówioną moc,
  • ceny ciepła z tytułu wytwarzania,
  • cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej. 

Ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w taryfie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, tj.: PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr I w Krakowie, CEZ Skawina S.A. i Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. dostarczającego ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO).
Niniejsza zmiana cen ciepła wynika ze wzrostu taryfy wytwórczej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Poniżej zamieszczona jest taryfa MPEC S.A. w Krakowie (ceny i stawki opłat) obowiązująca od dnia 15 lipca 2020 roku, będąca skutkiem wprowadzenia do stosowania nowej taryfy w/w dostawcy ciepła.

Cennik obowiązujący od 15.07.2020 r. - PLIK 73 kB

Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2020r. - PLIK 922 kB

+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne