Ciepło Krakowa

TARYFA I CENNIKI

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-36(10)/2017/215/XVI/JPI1 z dnia 11 grudnia 2017 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Taryfa została opublikowana w dniu 15 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 8820 i weszła w życie z dniem 3 stycznia 2017 roku.
MPEC S.A. w Krakowie mając na uwadze oczekiwania Odbiorców, jak również wolę utrzymania konkurencyjnych cen ciepła postanowiło, również na rok 2018, przygotować nową taryfę dla ciepła, której zastosowanie nie spowoduje wzrostu obciążeń dla naszych Odbiorców – mieszkańców Krakowa i Skawiny. Przypominamy że taryfa obowiązująca do 2 stycznia 2018 r. również nie zakładała wzrostu kosztów ogrzewania w mijającym roku.
Zatwierdzona taryfa dla ciepła MPEC S.A w Krakowie, w tym nowe stawki opłat za dystrybucję zakupionego od wytwórców ciepła oraz ceny wytworzonego ciepła w kotłowniach, skutkują utrzymaniem sumarycznego obciążenia dla Odbiorców zaopatrywanych przez MPEC S.A.  na poziomie roku 2017.
Na naszą propozycję pozostawienia cen na poziomie roku 2017 po raz kolejny pozytywnie odpowiedzieli wytwórcy ciepła, tj. PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Oddział nr I w Krakowie oraz CEZ Skawina S.A..
W związku z powyższym zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. w Krakowie, PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Oddział nr I w Krakowie oraz CEZ Skawina S.A. nie spowodują wzrostu kosztów ogrzewania.
Zmianie uległ również cenni usług dodatkowych.
Ceny i stawki opłat zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT.

Taryfy aktualne

Cenniki aktualne

Taryfy archiwalne

Cenniki archiwalne


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.