Władze spółki

Zarząd MPEC S.A. w Krakowie

Marian Łyko

Prezes Zarządu

Jerzy Marcinko

Wiceprezes Zarządu ds.Inwestycji

Marek Mazurek

Członek Zarządu ds. Eksploatacji

Witold Warzecha

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Walne zgromadzenie

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

Rada Nadzorcza

Franciszek Gaik - Przewodniczący
Jan Choczaj - Z-ca przewodniczącego
Urszula Szklar - Sekretarz
Marian Romanek - Członek
Jacek Rzeszutek - Członek
Mariusz Szubra - Członek