e-BOK
A A A

Osiągnięcia

+

Perła Polskiej Gospodarki

certyfikat

+

Małopolski Dąb 2018

Prestiżowa statuetka „Małopolski Dąb” Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan przyznawana jest tym, którzy w sposób znaczący:

  • przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości rozwijając biznes oparty na najwyższych standardach,
  • pomagają w tworzeniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
  • dbają o dobrą kondycję gospodarczą Małopolski wzmacniają siłę ekonomiczną regionu i Polski.

Nagroda dla MPEC

+

Przedsiębiorstwo FAIR PLAY

W XX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie otrzymało Certyfikat Jakości Biznesu. Już po raz jedenasty (nieprzerwanie od 2007 roku) otrzymywaliśmy tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play". Uczestnicy programu ubiegający się o przyznanie certyfikatu musieli udowodnić, że w swoich działaniach kierują się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością. Potrafią usatysfakcjonować klientów, uważają za naturalne dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, a także wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa. Przyznanie certyfikatu jest traktowane przez MPEC S.A. jako zobowiązanie wobec klientów i wszystkich stron zainteresowanych działalnością spółki do podejmowania dalszych działań doskonalących.

 

fair play 2017

+

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Od 2000 roku Spółka posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Jego potwierdzeniem jest uzyskany międzynarodowy certyfikat ISO 9001. W 2001 roku w Spółce został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001 uwieńczony uzyskaniem certyfikatu. Dopełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarządzania BHP spełniającego wymagania normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 18001. Spółka wdrożyła również w 2020 roku System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na normie PN-EN ISO/IEC 27001 oraz System Zarządzania BHP w oparciu o normę ISO 45001, która zastąpiła dotychczasowe wyżej wymienione normy w tym obszarze. 

Funkcjonujący w MPEC SA Zintegrowany System Zarządzania jest wdrożony i udokumentowany zgodnie z wymaganiami norm modelowych i obejmuje: produkcję, przesył i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz produkcję kompaktowych węzłów cieplnych, w tym również systemy informacyjne, wspierające te procesy.

certyfikat zatwierdzenia   polityka

+

Złoty sponsor Willi Decjusza

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2016

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2016

+

Certyfikat wiarygodności biznesowej

CWB to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade®, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, analizy w największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej zostaje przyznany firmom, które otrzymały najwyższą ocenę stabilności według D&B.

Certyfikat wiarygodności biznesowej 1 Certyfikat wiarygodności biznesowej 2 Certyfikat wiarygodności biznesowej 3 Certyfikat wiarygodności biznesowej 4

+

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

  Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2 Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 1   

+

Światowa Nagroda Klimatyczna

Światowa Nagroda Klimatyczna

+

Lider Restrukturyzacji 2009

Lider Restrukturyzacji 2009

+

Krakowski Dukat 2009

Krakowski Dukat 2009

+

Ciepło systemowe

Usługa „dostawa ciepła systemowego” w postaci centralnego ogrzewania i ciepłej wody otrzymała Laur „Teraz Polska”. Ta prestiżowa nagroda została przyjęta w 2009 roku w imieniu polskiej branży ciepłowniczej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. MPEC S.A. w sposób szczególny, jako lider polskiej branży ciepłowniczej i uczestnik projektu, odnajduje w tej nagrodzie wyróżnienie za swoje dokonania i prace innowacyjne.

Ciepło systemowe Ciepło systemowe 2

+

Małopolska Nagroda Jakości

Małopolska Nagroda Jakości

+

Laur Ciepłownictwa