e-BOK
A A A

Historia

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Cieplnego w Krakowie zaczyna się dość skromnie: ledwie 30 km sieci i kilkanaście kotłowni...
Dziś to potentat zarządzający setkami kilometrów połączeń.

Choć wydawać by się mogło, że miejskie ciepłownictwo towarzyszy nam od zamierzchłych czasów, jego początek datuje się dopiero na końcówkę XIX wieku. Wtedy to do ogrzewania mieszkań po raz pierwszy zaczęto używać ciepła powstającego przy produkcji energii elektrycznej. Krakowskie budynki ogrzewane były głównie piecami węglowymi, w niektórych jednak powoli zaczęły się pojawiać instalacje centralnego ogrzewania. Kotłownie lokowano bezpośrednio w ogrzewanych tym sposobem obiektach i to właśnie te pierwsze, lokalne kotłownie po II wojnie światowej zaczęło przejmować powołane w 1953 r. przedsiębiorstwo Miejskie Ciepłownie (MC).

Miliony euro na krakowską sieć

     W 2003 r. długość sieci cieplnej wynosiła już ponad 724 km, z czego ok. 20 proc. stanowiła wykonana według najnowszych technologii sieć preizolowana. Dodatkowo, przez ostatnie 10 lat MPEC udało się zmodernizować ponad 2 tys. węzłów cieplnych dzięki zamontowaniu urządzeń w pełni zautomatyzowanych, wyposażonych w automatykę pogodową. Rok później firma została uhonorowana dwoma ważnymi nagrodami – statuetką Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2003 oraz nagrodą „Panteon Polskiej Ekologii”.
   Rok 2004 to również ważny moment dla mającego się rozpocząć wielkiego programu modernizacyjnego sieci ciepłowniczej. Wtedy to MPEC złożył kompletną dokumentację do Komisji Europejskiej w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności, które mógłby przeznaczyć na realizację programu. Pozytywną decyzję o bezzwrotnej dotacji udało się uzyskać już rok później. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 54,4 mln euro można  było rozpocząć m.in. wymianę 132 km sieci ciepłowniczej oraz modernizację 535 węzłów cieplnych, co zasadniczo wpłynęło na poprawę wskaźnika strat ciepła w systemie. Dzięki sprawnemu przygotowaniu i realizacji projektu ze źródeł Funduszu MPEC został nagrodzony wyróżnieniem Eko-Lidera Funduszu Spójności podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu. Wkrótce udało się uzyskać kolejne nagrody - tym razem był to tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz nagroda w ramach X Edycji Konkursu Małopolska Nagroda Jakości 2008.

Walka z niską emisją nabiera rozpędu

    W 2009 r. MPEC zakończył prace finansowane ze środków z Funduszu Spójności związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w Krakowie. Łącznie w latach 2006-2009 zmodernizowano 99 km sieci wysokoparametrowej, 33 km sieci niskoparametrowej (osiedlowej) oraz 535 węzłów grzewczych. W 2009 r. podłączono też do miejskiej sieci 98 budynków o łącznej mocy ok. 22 MW, wybudowano 5,8 km nowej sieci, a łączny rynek dostawy ciepła został powiększony o 40,17 MW. Do klientów przedsiębiorstwa dołączyło m.in. Centrum Handlowe Bonarka, zabudowy mieszkaniowe na Zabłociu czy Urząd Miasta przy pl. Wszystkich Świętych. MPEC został też laureatem pierwszej edycji Światowej Nagrody Klimatycznej dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej. W kolejnych latach (2010-2011) podłączono 142 budynki, co wymagało budowy ponad 10 km nowej sieci cieplnej oraz 159 węzłów wymiennikowych. Zaostrzyła się również walka MPEC z niską emisją – przedsiębiorstwo podłączało do miejskiej sieci coraz więcej budynków ogrzewanych dotychczas indywidualnymi piecami węglowymi lub przy użyciu kotłowni węglowych. 

    Prawdziwa rewolucja w walce o czyste powietrze w Krakowie nadeszła jednak w roku 2012, kiedy podpisano wielostronne porozumienie pomiędzy MPEC, EDF Polska, CEZ Skawina, Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminą Miejską Kraków, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz TAURON Sprzedaż. Co to oznaczało? Przede wszystkim, po raz pierwszy, wspólną walkę z niską emisją. Co niezmiernie ważne, to walka, w którą zaangażowali się wszyscy dostawcy mediów (energii cieplnej, elektrycznej i gazu), a także jednostki współfinansujące to zadanie.