XIV Edycja Programu Społecznego „Podzielmy się Ciepłem”

22 12.2020

XIV Edycja Programu Społecznego „Podzielmy się Ciepłem”

Już ponad 480 tys zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie przeznaczyło na wsparcie społecznego programu „Podzielmy się ciepłem”, w którym nasza Spółka oraz wytwórcy energii cieplnej wspierają - opłacając rachunki za ogrzewanie – organizacje charytatywne pomagające najbardziej potrzebującym.

Beneficjenci pomocy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  •  posiadać status organizacji pozarządowej;
  • statutowa działalność organizacji powinna być zorientowana na działania socjalne ukierunkowane w szczególności na pomoc osobom najuboższym, starszym, chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, dzieciom specjalnej troski, osobom wykluczonym zamieszkałym w Krakowie itp;
  • posiadać statusu klienta (w tym za pośrednictwem wspólnoty, spółdzielni itd.) miejskiej sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania EC Kraków;
  • nie zalegać w płatności faktur do MPEC.

W tym roku środki trafiły do 33 podmiotów, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

Więcej szczegółów o akcji oraz pełną listę beneficjentów
znajdziecie na stronie: