Rozpoczęcie dostawy ciepła

22 09.2020

Rozpoczęcie dostawy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia, że z dniem 24 września br. rozpoczyna dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom.

Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.