Georadarem w bramę

19 06.2020

Georadarem w bramę

Jak poprowadzić miejską sieć ciepłowniczą przez XV-wieczną bramę starych murów przy Domu Długosza u wylotu ulicy Kanoniczej? Aby zrealizować to arcytrudne zadanie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zwróciło się do naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej, aby przeprowadzić nieinwazyjne badania pełnego pozostałości archeologicznych terenu położonego u stóp Wawelu przy wykorzystaniu georadaru.

Unikalna operacja, na którą wyraził już zgodę Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, umożliwi ciepłownikom z MPEC rozpoznanie możliwości poprowadzenie sieci ciepłowniczej od ulicy Podzamcze aż do ulicy Kanoniczej uwzględniając, że na tej trasie istnieją zabytkowe podziemne konstrukcje. Badania mogą być pomocne w „określeniu ilości i lokalizacji ewentualnych reliktów murowych”.

Prowadząc inwestycje w najstarszych częściach Krakowa MPEC ściśle współpracuje z archeologami i służbami konserwatorskimi. Zanim zapadła decyzja o wykorzystaniu georadaru do zbadania okolic Domu Długosza Spółka zleciła archeologom opracowanie analizy możliwości wykonania budowy sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem badań archeologicznych w rejonie ulicy Podzamcze.

Z zachowanych dokumentów historycznych wynika, że na planowanej trasie przebiegu sieci ciepłowniczej znajduje się brama, która była jedną z głównych bram prowadzących na Wawel. Jej szerokość, która przed wiekami umożliwiała przejazd wozom konnym wjeżdżającym na wzgórze wawelskie, wynosi niemal 3 metry. Ze względu na te okoliczności zdecydowano się na przeprowadzenie badań georadarem dla określenia w jaki sposób i w jakim przebiegu w tej lokalizacji, w poszanowaniu do pozostałości starych murów, położyć rury ciepłownicze.

Na ulicy Kanoniczej do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych ma być szereg zabytkowych budynków, w tym m.in. obiekty należące do Archidiecezji Krakowskiej, budynki Rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Krakowie.