e-BOK
A A A

Kariera

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na poniższe stanowiska:

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w MPEC S.A. na innym stanowisku, prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych do:

Informujemy, iż rekrutacja do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie odbywa się tylko i wyłącznieprzez zakładkę KARIERA na naszej stronie internetowej.

I. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi OFERTAMI PRACY, które publikujemy na stronie www.mpec.krakow.pl w zakładce KARIERA. Aby aplikować online na konkretne stanowisko, na które obecnie prowadzona jest rekrutacja - należy przesłać swoje Cv poprzez formularz przypisany do danego procesu rekrutacyjnego.

II. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w MPEC S.A. w Krakowie na innym stanowisku (nie wybierając konkretnej rekrutacji), prosimy o dodanie swoich dokumentów aplikacyjnych do naszej BAZY KANDYDATÓW. Z osobami, które złożą aplikacje w ten sposób, skontaktujemy się w ramach bieżących potrzeb rekrutacyjnych.

III. Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem dokumentów aplikacyjnych w celu odbycia stażu w MPEC S.A. w Krakowie prosimy o złożenie swojej aplikacji wraz z listem motywacyjnym poprzez dodanie dokumentów aplikacyjnych do naszej BAZY STAŻYSTÓW.

IV. Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki zawodowej/studenckiej w MPEC S.A. prosimy o złożenie swojej aplikacji poprzez dodanie dokumentów aplikacyjnych do naszej BAZY PRAKTYKANTÓW. Dodatkowo dołącz: pismo z prośbą o możliwość odbycia praktyki zawodowej/studenckiej w MPEC S.A. w Krakowie ze wskazaniem preferowanego terminu oraz program praktyk.

Jednocześnie informujemy, iż Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia rekrutacji na to stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 18-stu miesięcy od daty przesłania aplikacji. Zasadę tę stosujemy również do aplikacji złożonych do BAZY STAŻYSTÓW i BAZY PRAKTYKANTÓW. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy także, iż przy organizacji konkursów rekrutacyjnych zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia innych zasad i sposobów rekrutacji niż opisane powyżej.

Dokumenty aplikacyjne złożone inną drogą niż opisana powyżej (przesłane mailem, złożone na Dziennik Podawczy MPEC S.A., przesłane pocztą, dostarczone bezpośrednio do MPEC S.A.) nie będą przetwarzane przez MPEC S.A. w Krakowie.

Pozdrawiamy i życzymy sukcesów w rozwoju kariery zawodowej
Biuro Polityki Personalnej MPEC S.A. w Krakowie