.

Jak zamienić palenisko węglowe na ciepło z miejskiej sieci?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej

MPEC potwierdza możliwość przyłączenia

Właściciel lub zarządca składa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny budynku

MPEC wydaje warunki techniczne

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci cieplnej, prosimy złożyć wniosek (Załącznik nr 1C). Warunki techniczne przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wydawane są po złożeniu w MPEC wniosku (Załącznik nr 1B).

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym lub przesłać drogą pocztową: MPEC SA w Krakowie al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.

MPEC S.A. w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC S.A. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 104

Informacje dotyczące zasad dofinansowania projektu przez UM w ramach PONE znajdują się na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074 

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklaracje przyłączenia budynku

MPEC opracowywuje dokumentację techniczną przyłącza oraz węzła cieplnego i uzyskuje zgody formalno-prawne

Właściciel lub zarządca opracowuje dokumetację techniczną instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC S.A. warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (Załącznik nr 3a) o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci podając planowany termin dostawy ciepła. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków) lub drogą mailową.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC S.A. w planowane przedsięwzięcie. Rozstrzygniemy w ten sposób, w jakim stopniu MPEC S.A. sfinansuje wykonanie przyłącza cieplnego wraz z kompaktowym, wymiennikowym węzłem cieplnym w Państwa obiekcie.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Obejmuje w szczególności następujące kwestie: opłatę przyłączeniową, wykonanie projektu wykonawczego przyłącza sieci cieplnej, wykonanie projektu wykonawczego montażu kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego, uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie przyłącza cieplnego zgodnie z projektem wykonawczym wraz z dostawą materiałów instalacyjnych, zakupem i montażem kompaktowego, wymiennikowego węzła cieplnego w Państwa obiekcie.

Uzgodniona umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci zostanie przesłana do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 12 646 54 48 e-mail: piece@mpec.krakow.pl  

ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY ODBIORCĄ A MPEC

ETAP 3 – ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

MPEC rozpoczyna realizację przyłącza

Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej

Na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Klienta w celu wypełnienia wniosku o zawarcie umowy (Załącznik nr 5) oraz podpisania umowy kompleksowej dostarczania ciepła. W przypadku gdy nie będą Państwo mieli możliwości osobistego przybycia do naszej spółki prosimy o tym powiadomić pracowników Biura Obsługi Klienta, wówczas projekt umowy zostanie Państwu przesłany listem poleconym. Umowa winna być dostarczona do Biura Obsługi Klienta w terminie do 7 dni przed uruchomieniem dostawy ciepła do przyłączonego obiektu. Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do zawarcia umowy wymienione są w załączniku nr 5.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy kompleksowej dostarczania ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156)

ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY ODBIORCĄ A MPEC

ETAP 4 – DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Właściciel lub zarządca podpisuje zezwolenie na dostawę ciepła

MPEC rozpoczyna dostawę ciepła do budynku

Po podpisaniu umowy sprzedaży prosimy o wypełnienie wniosku o uruchomienie dostawy ciepła (Załącznik nr 6) w terminie do 7 dni przed planowanym uruchomieniem dostawy ciepła. Po weryfikacji wszystkich danych technicznych pracownik Biura Obsługi Klienta wystawi zezwolenie na włączenie będące załącznikiem do umowy. Zezwolenie to określa parametry techniczne dostawy ciepła dla jednego węzła cieplnego, określa grupę taryfową w oparciu o którą obiekt będzie rozliczany oraz precyzuje dane dla rozliczeń finansowych. Dokument ten winien być podpisany przez upoważnionego przez Państwa przedstawiciela oraz przedstawiciela służb technicznych MPEC S.A.. Z datą podpisania zezwolenia przez obie strony umowy uruchomiona zostanie dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

Więcej informacji dotyczących uruchomienia dostawy ciepła można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156)

Szanowni Państwo,
Dbając o zadowolenie naszych Klientów, pracownicy MPEC na każdym etapie postępowania, gotowi są spotkać się z Państwem by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i bezpłatnie pomóc w załatwieniu formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wystarczy tylko zadzwonić na wskazane telefony.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.