FAQ

+

Co to jest ciepła woda użytkowa (cwu)?

+

Co to jest niska emisja?

+

Na czym polega porozumienie dotyczące likwidacji niskiej emisji w Krakowie?

+

Kto i kiedy rozpoczyna a także kończy sezon grzewczy?

+

Jakie są opłaty za włączenie i wyłączenie ciepła na wniosek Odbiorcy?

+

Jakie informacje może uzyskać osoba nie będąca Odbiorcą ciepła od MPEC?

+

Do kogo mieszkaniec budynku wielolokalowego ma się zwrócić w przypadku, gdy w mieszkaniu jest za zimno?

+

Kiedy może nastąpić zmiana cen dostarczanego ciepła ?

+

Kto jest Odbiorcą ciepła ?

+

Kto może składać wnioski dotyczące ogrzewanych obiektów wielolokalowych do MPEC S.A. ?

+

Jak często i w jaki sposób można zmienić zamówioną moc cieplną?

+

Jak określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu. Od czego ta wielkość zależy?

+

Co to jest grupa taryfowa?

+

Kto prowadzi rozliczenia opłat za ciepło w blokach mieszkalnych (wielorodzinnych)?

+

Jak są ustalane ceny za ciepło?

+

Dlaczego opłaty pobierane są również poza sezonem grzewczym?

+

Jak zawrzeć nową umowę sprzedaży ciepła do już ogrzewanego obiektu?

+

Jak rozwiązać umowę sprzedaży ciepła ?

+

Czy ponowne przyłączenie wymaga złożenia dokumentów i jakich?

+

Dlaczego opłaty pobierane są również poza sezonem grzewczym?