e-BOK
A A A

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), na mocy której nasza firma MPEC SA w Krakowie została uznana za Operatora Usług Kluczowych w zakresie przesyłu, dystrybucji oraz obrotu ciepłem, zapewniamy swoim klientom dostęp do niniejszej wiedzy. Mamy świadomość, że tylko poprzez wspólne działania, wysokie kompetencje i przestrzeganie zasad możemy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom w sferze cyberbezpieczeństwa.

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić ciągłość działania usług kluczowych. W tym celu wdrożyliśmy procedury, systemy informatyczne, adekwatne do ryzyka środki kontroli i inne narzędzia monitorujące potencjalne zdarzenia w obszarze systemów i sieci OT. W trosce o bezpieczne użytkowanie komputerów naszych klientów, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi 10 zasadami świata cyberbezpieczeństwa:

  1. Nie otwieraj załączników z niezaufanych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może spowodować, że staniemy się ofiarą cyberataku.
  2. Sprawdzaj dokładnie adresy stron www. Zwłaszcza tych, na których podajesz dane uwierzytelniające (login, hasło), szczególnie do elektronicznego Biura Obsługi Klienta czy usług bankowości elektronicznej.
  3. W sposób regularny aktualizuj sprzęt i oprogramowanie, z którego korzystasz.
  4. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych, jeśli nie jesteś pewny źródła ich pochodzenia.
  5. Używaj haseł trudnych do odgadnięcia. Stosuj zasadę „jedno hasło do jednego konta”. Nie wykorzystuj tych samych haseł do logowania się w różnych serwisach i usługach.
  6. Zanim klikniesz „OK”, przeczytaj uważnie na co się zgadzasz.
  7. Nie udostępniaj nikomu swoich danych uwierzytelniających (loginów, haseł).
  8. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do publicznych sieci Wi-Fi. Podczas korzystania z nich nie używaj swoich danych uwierzytelniających (login, hasło).
  9. Pamiętaj, że należy się wylogować ze swojego konta po zakończonej pracy z komputerem.
  10. Dbaj o swoją prywatność. Odpowiednio ustawiaj zasady prywatności na portalach społecznościowych, świadomie decydując o tym jakie informacje i w jaki sposób chcesz o sobie udostępniać.