.

Jak zastąpić piecyki gazowe instalacją centralnej ciepłej wody?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość dostawy ciepłej wody użytkowej (cwu)

MPEC potwierdza możliwość rozszerzenia dostawy ciepła

Właściciel lub zarządca składa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny budynku

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji o możliwości rozszerzenia dostaw ciepła w zakresie cwu, prosimy złożyć wniosek (Załącznik nr 1C). Warunki techniczne przyłączenia obiektu do miejskiej sieci wydawane są po złożeniu w MPEC wniosku (Załącznik nr 1A).

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym lub przesłać drogą pocztową: MPEC SA w Krakowie al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.

MPEC S.A. w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne. Warunki techniczne są ważne na okres 2 lat. Wydanie przez MPEC S.A. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.

Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 104

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O ZAINSTALOWANIE CWU

Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklarację przyłączenia cwu

Właściciel lub zarządca opracowuje dokumentację techniczną przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą jego realizację 

MPEC przygotowuje projekt umowy przyłączeniowej oraz określa harmonogram prac i ich podział pomiędzy stronami umowy

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC S.A. warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (Załącznik nr 3b) o dostawę ciepłej wody użytkowej. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków) lub drogą mailową.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC S.A. w planowane przedsięwzięcie. Rozstrzygniemy w ten sposób, w jakim stopniu MPEC S.A. sfinansuje wykonanie przyłącza cieplnego wraz z kompaktowym, wymiennikowym węzłem cieplnym w Państwa obiekcie.

Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Obejmuje w szczególności następujące kwestie: opłatę przyłączeniową, wykonanie projektu wykonawczego przyłącza sieci cieplnej, wykonanie projektu wykonawczego montażu kompaktowego wymiennikowego węzła cieplnego, uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu, przez który będzie przebiegać sieć ciepłownicza) po wcześniejszym wystawieniu przez Państwa pełnomocnictwa, ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie przyłącza cieplnego zgodnie z projektem wykonawczym wraz z dostawą materiałów instalacyjnych, zakupem i montażem kompaktowego, wymiennikowego węzła cieplnego w Państwa obiekcie.

Uzgodniona umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci zostanie przesłana do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Jana Pawła II 188.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 12 646 53 88 e-mail: Malgorzata.Greliak@mpec.krakow.pl 

ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY ODBIORCĄ A MPEC

ETAP 3 – ZMIANA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII CIEPLNEJ

MPEC rozpoczyna realizację węzła

Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej

Właściciel lub zarządca podpisuje wniosek o zmianę mocy zamówionej

Na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepłej wody użytkowej prosimy o złożenie wniosku o zmianę mocy zamówionej. 

Więcej informacji dotyczących zmiany mocy zamówionej dostarczania ciepła w związku z realizacją cwu można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156)

ETAP 4 – DOSTAWA CWU DO OBIEKTU

Właściciel lub zarządca podpisuje zezwolenie na dostawę cwu

MPEC rozpoczyna dostawę cwu


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.