e-BOK
A A A

Ciepła woda bez piecyka

O programie

"Ciepła woda bez piecyka" - to program zastępowania piecyków łazienkowych instalacją centralnej ciepłej wody. Przedsięwzięcie realizowane jest przez MPEC oraz wytwórców ciepła od roku 2004 pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa - prof. Jacka Majchrowskiego. W tym czasie na starszych krakowskich osiedlach instalacją centralnej ciepłej wody zastąpiono już prawie 70 tysięcy piecyków gazowych. Mieszkańcy oprócz komfortu i wzrostu wartości mieszkania uzyskali przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, ponieważ woda do mycia i kąpieli ogrzewana jest poza ich lokalem. Dzięki temu można było wyeliminować zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które spowodowane są najczęściej niedrożnymi przewodami wentylacyjnymi lub spalinowymi albo niesprawnym piecykiem. Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest użytkownikowi poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni. Do programu "Ciepła woda bez piecyka" przystąpiło już 25 największych spółdzielni mieszkaniowych Krakowa i Skawiny, które w sposób kompleksowy instalację centralnej ciepłej wody wprowadzają we wszystkich swoich zasobach mieszkaniowych. O przystąpieniu do programu decydują administratorzy obiektów; w większości przypadków są nimi władze spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych.

O usłudze

Ciepła woda bez piecyka (ciepła woda użytkowa-CWU) to woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym do temperatury około 55-60°C, która poprzez instalację wewnętrzną w budynku płynie bezpośrednio do kranów użytkowników. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość rezygnacji z podgrzewającego wodę piecyka, najczęściej gazowego.
Ciepła woda użytkowa to nie ta sama woda, która krąży w kaloryferach.
Ciepła woda użytkowa jest bezpieczna i zdatna do picia.
 

Kto może skorzystać ?

Usługa przeznaczona jest dla mieszkańców Krakowa korzystających z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, ale zaopatrywanych w ciepłą wodę z innego źródła – najczęściej z piecyków gazowych.
Ciepła woda użytkowa jest najlepszym rozwiązaniem dla budownictwa wielorodzinnego.
Warunkiem koniecznym do instalacji ciepłej wody użytkowej jest sieć wysokoparametrowa przyłączona do budynku, do którego ma trafić woda podgrzewana ciepłem sieciowym.Zamiana piecyka na CWU (część I)

Zamiana piecyka na CWU (część II)

Krok po kroku do CWU

 

Jak zastąpić piecyki gazowe instalacją ciepłej wody?

Zawarcie umowy kompleksowej o przyłączenie do sieci

Potwierdzimy możliwość rozszerzenia dostawy ciepła o moduł CWU

Logo MPEC

Złóż wniosek o określenie warunków technicznych rozszerzenia dostawy ciepła z dokumentem potwierdza- jącym tytuł prawny (Zał./PS05/01B/wyd.4)

Ty

Wydamy warunki techniczne rozszerzenia dostawy ciepła

Logo MPEC
+

Dowiedz się więcej o uruchomieniu dostawy ciepła

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tylko uzyskaniem informacji technicznej o możliwości rozszerzenia dostaw ciepła w zakresie CWU, prosimy złożyć wniosek (Zał./PS05/01C/wyd.7). Należy jednak pamiętać, że wydanie decyzji na temat rozszerzenia dostawy ciepła do danego obiektu wydawane są wyłącznie po złożeniu w MPEC stosownego wniosku (Zał./PS05/01B/wyd.4).
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym lub przesłać drogą pocztową: MPEC SA w Krakowie al. Pokoju 81, 31-564 Kraków.
MPEC S.A. w terminie 30 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o rozszerzenie dostawy ciepła wraz z wymaganymi dokumentami określi warunki techniczne w tym zakresie. Warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat. Wydanie przez MPEC S.A. warunków technicznych oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne rozszerzenia dostawy ciepła. Dokument zostanie przesłany do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Pokoju 81.
Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie o rozszerzenie dostawy ciepła do obiektu. Umowa winna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia dostaw w zakresie CWU.

Więcej informacji dotyczących uzyskania warunków technicznych można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 104.

Zawarcie umowy o rozszerzenie dostawy ciepła w zakresie c.w.

Opracuj dokumentację techniczną przedsięwzięcia oraz uzyskaj decyzję admini- stracyjną umożliwiającą jego realizację

Ty

Przygotujemy projekt umowy o rozszerzenie dostawy ciepła oraz określimy harmonogram prac i ich podział pomiędzy stronam

Logo MPEC

Zawarcie umowy o rozszerzenie dostawy ciepła

TyLogo MPEC
+

Dowiedz się więcej o rozszerzaniu dostawy ciepła w zakresie CWU

 

W okresie obowiązywania wydanych przez MPEC S.A. warunków technicznych wystarczy, że wystąpią Państwo pisemnie z wnioskiem (Zał. PS05/09/wyd.3) o przyłączenie CWU. Wniosek należy wysłać na adres siedziby spółki (al. Pokoju 81, 31-564 Kraków) lub drogą mailową.
Na podstawie zgromadzonych dokumentów i uzyskanych od Państwa informacji pracownik MPEC, w ciągu 21 dni dokona analizy ekonomicznej zadania określając stopień zaangażowania inwestycyjnego MPEC S.A. w planowane przedsięwzięcie. Umowa o rozszerzenie dostaw ciepła określa zobowiązania stron w zakresie: wykonania projektów przyłącza cieplnego (jeżeli będzie taka konieczność), wykonania projektu węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej oraz realizacji całego przedsięwzięcia zgodnie z ww. dokumentacją techniczną, uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych (np. zgoda na zajęcie terenu).
Sporządzona przez MPEC umowa o rozszerzenie dostaw ciepła zostanie przesłana do Państwa listem poleconym lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, będzie do odebrania w siedzibie MPEC S.A. al. Pokoju 81.

Więcej informacji dotyczących zawarcia umowy przyłączeniowej można uzyskać pod nr telefonu: 12 646 53 88 lub e-mail mpec@mpec.krakow.pl.

Wykonanie instalacji oraz montaż węzła cieplnego z modułem c.w.

Strony realizują postanowienia umowy wskutek czego następuje wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody oraz montaż węzła cieplnego z modułem CWU

TyLogo MPEC

Zmiana umowy sprzedaży energii cieplnej

Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej

TyLogo MPEC
+

Dowiedz się więcej o zmianie umowy sprzedaży energii cieplnej

 

Na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepłej wody użytkowej prosimy o złożenie wniosku o zamówienie mocy cieplnej (Zał. PS06/15/wyd.2).
Więcej informacji dotyczących zmiany mocy zamówionej dostarczania ciepła w związku z realizacją cwu można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156).

Dostarczenie c.w. do obiektu

Podpisz zezwolenie na dostawę ciepła

Ty
+

Dowiedz się więcej o zmianie umowy sprzedaży energii cieplnej

 

Po weryfikacji wszystkich danych technicznych pracownik Biura Obsługi Klienta wystawi zezwolenie na włączenie. Zezwolenie to określa parametry techniczne dostawy ciepła dla jednego węzła cieplnego, określa grupę taryfową w oparciu o którą obiekt będzie rozliczany oraz precyzuje dane dla rozliczeń finansowych. Dokument ten winien być podpisany przez upoważnionego przez Państwa przedstawiciela oraz przedstawiciela służb technicznych MPEC S.A.. Z datą podpisania zezwolenia przez obie strony umowy uruchomiona zostanie dostawa ciepłej wody użytkowej w obiekcie.
Więcej informacji dotyczących uruchomienia dostawy ciepłej wody użytkowej można uzyskać pod nr telefonu: 12 64 65 151 (do 156).

Jak zastąpić piecyki gazowe instalacją ciepłej wody?
Szanowni Państwo, Dbając o zadowolenie naszych Klientów, pracownicy MPEC na każdym etapie postępowania, gotowi są spotkać się z Państwem by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i bezpłatnie pomóc w załatwieniu formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wystarczy tylko zadzwonić na wskazane telefony.
 
 
 

Sprawdź dostępność CWU

Spółdzielnie Mieszkaniowe z CWU we wszystkich budynkach