Biuro obsługi klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK MPEC)

W ramach działań zmierzających do ułatwienia i usprawnienia kontaktów naszych Odbiorców ciepła z naszą Spółką uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. E-BOK MPEC jest platformą internetową, która umożliwia w prosty i wygodny sposób m.in.:

 • kontrolować należności za dostawę ciepła (wystawione faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualne saldo),
 • uzyskać dostęp do odczytów liczników ciepła,
 • dokonywać aktualizacji danych teleadresowych i sposobu komunikacji w sytuacjach wymagających nagłego powiadomienia (SMS),
 • aktywować usługę e-Faktura (zmienić adres e-mail, wycofać akceptację usługi),
 • złożyć wniosek:
  • o rozpoczęcie i zakończenie ogrzewania,
  • o uruchomienia usługi Ciepło Przez Cały Rok,
  • o zmianę danych technicznych ogrzewanych obiektów,
 • uzyskać dostęp do analiz zużycia ciepła i ponoszonych kosztów za ogrzewanie. 
  Zapraszamy do rejestracji i korzystania ze wszystkich funkcjonalności platformy e-BOK MPEC.

Aby uzyskać dostęp do usługi e-Faktura należy po zalogowaniu się do platformy e-BOK w zakładce wnioski/sposób dostarczania faktur podać adres e-mail, wybrać sposób ich dostarczania i zaakceptować dyspozycję.

Link: instrukcja zakładania konta

Dzwoniąc lub odwiedzając osobiście nasze biuro uzyskacie Państwo pomoc w zakresie:

 • zawierania kompleksowych umów dostarczania ciepła,
 • aktualizowania zawartych umów w przypadku zmian danych stron umowy,
 • aktualizowanie zawartych umów poprzez:
  • włączanie nowych obiektów Odbiorców do sieci miejskiej lub kotłowni, 
  • zmianę zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektów,
 • rozwiązywania obowiązujących umów,
 • wyjaśnienia kwestii dotyczących dostaw ciepła, ogrzewania obiektów, zamówionej mocy,
 • rozliczeń za ciepło i informacji o wystawionych fakturach,
 • uzyskania informacji o obowiązujących aktualnie przepisach prawnych dotyczących sprzedaży energii cieplnej,
 • uzyskania informacji na temat wydawania warunków technicznych,
 • procedur związanych z przyłączaniem nowych obiektów,
 • uzyskania szczegółowych informacji od merytorycznych jednostek MPEC S.A. w Krakowie.

Reklamacje dotyczące niewłaściwej pracy urządzeń MPEC oraz rozliczeń za ciepło należy składać:
- tel: 12 646 59 50
- e-mail: Reklamacje@mpec.krakow.pl
- listownie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, fax: 12 644-55-10

 

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek - piątek 
godz. 7:30 - 14:30
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Infolinia:

poniedziałek - piątek 
godz. 7:30 - 14:30
12 646 51 51
12 646 51 53