e-BOK
A A A

Baza wiedzy

wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W

Megawat [MW]

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI. Przedrostek M oznacza wartość równą 1*10wata.

Miejski system ciepłowniczy

Miejski system ciepłowniczy zbudowany jest ze źródeł ciepła, sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych. Elektrociepłownie, elektrownie lub ciepłownie produkują ciepło dla dużej liczby mieszkańców miast. Ciepło w postaci gorącej wody jest dostarczane siecią ciepłowniczą do budynków, a tam poprzez węzły cieplne (z wymiennikami ciepła), dostarczane jest do instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania (finalnie gorąca woda dociera do grzejników w pomieszczeniach).
Systemy ciepłownicze są najlepsze do zaspokajania potrzeb cieplnych w dużych aglomeracjach miejskich. Dzięki efektywnej produkcji i dystrybucji ciepła, są optymalne pod względem środowiskowym i kosztowym.

Moc cieplna

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny.