e-BOK
A A A

Baza wiedzy

wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W

GJ

Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy. 

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grupę odbiorców kupujących ciepło, energię elektryczną lub gaz albo korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji ewentualnie z usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Ceny lub stawki opłat mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe przez przedsiębiorstwa ciepłownicze dokonywany jest według następujących kryteriów: rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów; źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających siec ciepłowniczą; sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła; miejsca dostarczania ciepła;zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła; wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła; wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.