.

baza wiedzy

Automatyka pogodowa

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, elementów węzła cieplnego, które mają na celu regulację odpowiedniej ilości ciepła dostarczanego do budynku uwzględniając przede wszystkim temperaturę zewnętrzną. Regulacja odbywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą, która to określa zależność między temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą wody obecnej w instalacji odbiorczej budynku.

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Wynikające z białych certyfikatów prawa majątkowe są zbywalne, stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.

Blok energetyczny

Blok energetyczny to turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym. Stanowi on wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu oraz wyprowadzenia energii elektrycznej, autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni.

Centralne ogrzewanie (c.o.) z MPEC S.A. w Krakowie

Dystrybucja po budynku ciepła, uzyskanego w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu, np. węźle cieplnym - często nazywany węzłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie "kaloryfery"). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) z MPEC S.A w Krakowie

Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym. Po podgrzaniu w odpowiednim urządzeniu płynie w instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku do kranów użytkowników.

Dostawca ciepła

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zajmujące się dystrybucją ciepła do obiektów odbiorców. W Krakowie dostawcą ciepła jest MPEC S.A.

Dżul

Jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI, oznaczana J.

Efekt cieplarniany

Zjawisko globalnego ocieplenia klimatu spowodowane długotrwałą, zwiększoną koncentracją w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, freony, halony, sześciofluorek siarki i inne).

GJ

Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy. 

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grupę odbiorców kupujących ciepło, energię elektryczną lub gaz albo korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji ewentualnie z usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Ceny lub stawki opłat mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe przez przedsiębiorstwa ciepłownicze dokonywany jest według następujących kryteriów: rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów; źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających siec ciepłowniczą; sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła; miejsca dostarczania ciepła;zakresu usług przesyłowych świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła; wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła; wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.