Ciepło Krakowa

aktualności

Zakończenie prac na sieci ciepłowniczej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. informuje, że w dniu 21.02.2018 r. o godz. 13:00 przywrócono dostawę energii cieplnej do budynków w rejonie osiedla Tysiąclecia.

 

Dotyczy budynków: 

 

-  os. Tysiąclecia 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 37, 57, 59, 60, 61, 62, 63;

-  ul. Miśnieńska 58;

 

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Symbole ciepła MPEC rozbłysły na Wieży Ratuszowej

Po raz dwudziesty siódmy Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Krakowa. Harcerze i harcerki z Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali ten wyjątkowy, międzynarodowy symbol nadziei i pokoju na ręce Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Następnie Wieża Ratuszowa rozbłysła kolorowym pokazem laserowych świateł. Pojawiło się ogromne sercem z napisem: MPEC S.A w Krakowie oraz hasło: „Ciepła energia Krakowa w sercu miasta”.

Prezydent Jacek Majchrowski przyjmując Betlejemskie Światełko Pokoju, składał życzenia mieszkańcom Krakowa. Podkreślił, że jest to wyjątkowa chwila dwóch światełek: nie tylko tego przekazywanego od lat przez harcerzy, ale też światła, które rozbłysło na Wieży Ratuszowej, jako symbol energii MPEC. Prof. Majchrowski doceniając inwestycje ciepłownicze w centrum miasta powiedział: „Ciepło z miejskiej sieci dotarło do serca Krakowa, do tej najbardziej zanieczyszczonej części miasta, gdzie jest niestety najwięcej pieców niszczących powietrze”.

Następnie lampiony z Betlejemskim Światełkiem Pokoju zostały przekazane na ręce osób reprezentujących najważniejsze instytucje miasta. W imieniu MPEC S.A. światełko z rąk Prezydenta odebrał Prezes Jan Sady.  W uroczystości wzięło udział ponad  2 500 osób.

Wizyta NFOŚiGW

W związku z podpisaniem przez naszą firmę umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących dofinansowania trzech projektów ze środków unijnych, 5 grudnia gościliśmy w głównej siedzibie Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz kilkunastu dziennikarzy branżowych i ogólnopolskich. 

Prezes Jan Sady oraz Dyrektor Janusz Miechowicz przedstawili w skrócie dokonania MPEC. Wspomnieli o projekcie unijnym, realizowanym w latach   
2004 – 2009 pn. „System ciepłowniczy miasta Krakowa” oraz o nowych projektach unijnych. Przedstawili firmę jako nowoczesne przedsiębiorstwo, stosujące najnowsze technologie.

Odwiedziny gości były nieprzypadkowe, bowiem w najbliższych latach będziemy realizować największe inwestycje ciepłownicze w Polsce, współfinansowane ze środków europejskich. Jesteśmy beneficjentami ok. 67% dofinansowania unijnego, przeznaczonego dla projektów ciepłowniczych.

Wiceprezes NFOŚiGW z uznaniem podkreślił nasze zaangażowanie
w przygotowanie projektów.

Spotkanie w siedzibie MPEC poprzedziła konferencja w hotelu Novotel „Energia z węgla – Polska bez smogu”, w której uczestniczyły nasze władze. Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda powiedział w wywiadzie dla Kroniki Krakowskiej, że najbardziej efektywnym wydawaniem pieniędzy publicznych jest rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Odkrycia archeologiczne przyczyną przedłużania się prac przy budowie sieci c.o.

MPEC S.A. przeprasza za utrudnienia z powodu przedłużania się prac przy budowie sieci c.o. w rejonie ulic Pędzichów-Długa.

Decyzją konserwatora roboty zostały chwilowo wstrzymane po dokonanych w wykopach odkryciach archeologicznych.

MPEC liderem w pozyskiwaniu środków europejskich

Projekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie – to największe w skali kraju inwestycje ciepłownicze współfinansowane ze środków europejskich. W sumie na zadania o łącznej wartości 365 milionów złotych dofinansowanie wyniesie ponad 152 miliony PLN. MPEC Kraków otrzyma w sumie 67 proc. środków europejskich, jakie przeznaczone są dla polskiego ciepłownictwa.  

4,4 miliarda złotych - to wartość dofinansowania, jakie dla realizacji swych ok. 300 zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych - o łącznej wartości 8,2 miliarda złotych - pozyskał Kraków z krajowych programów operacyjnych, funduszy agencji Komisji Europejskiej, kolejnych edycji regionalnych programów operacyjnych Województwa Małopolskiego oraz funduszy szwajcarskiego i norweskiego.

Ze środków europejskich współfinansowane były głównie inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej, drogownictwa, transportu zbiorowego, ale także opieki medycznej, kultury i turystyki oraz szkolnictwa zawodowego.

Gmina Miejska Kraków aktywnie działa na rzecz pozyskania dofinansowania projektów wpierających edukację, promocję miasta, informatyzację, integrację społeczną, wymianę wiedzy i doświadczeń.

Kraków jako pionier w pozyskiwaniu funduszy skupił się przede wszystkim na unowocześnianiu gospodarki komunalnej. Z pozyskanych środków współfinansowana była m.in. budowa oczyszczalni ścieków w Płaszowie oraz budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Ta ostatnia inwestycja o wartości ponad 826 milionów złotych uzyskała dofinansowanie w UE w wysokości ponad 371 mln złotych.

Aż 1,2 miliarda złotych - na realizację projektów indywidualnych i komplementarnych – uzyska Kraków w ramach szczególnego instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podstawą funkcjonowania ZIT jest zinstytucjonalizowana współpraca Krakowa z gminami ościennymi oraz służące powstawaniu obszaru metropolitalnego wspólne tworzenie strategii rozwoju.

W latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Kraków realizuje projekty w zakresie transportu i rozwoju sieci ciepłowniczych.

Projekty dotyczące rozwoju transportu publicznego, których celem jest: usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, zwiększenie poziomu komfortu podróży, poprawy stanu  środowiska naturalnego, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin - to zadania o łącznej wartości 1 mld złotych z dofinansowaniem w wysokości 450 mln PLN.

 

 

Nowatorska operacja inżynieryjna w sercu Krakowa

Na Rynku Głównym 20 września 2017 roku rozpoczął się przewiert określany mianem unikalnej, technologicznej operacji. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu m.in. Wieża Ratuszowa oraz Sukiennice podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepła. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta to projekt, który umożliwi w przyszłości zastąpienie nieefektywnych palenisk węglowych używanych w kamienicach, ekologicznym ciepłem z miejskiej sieci.

Przewierty podziemne są powszechnie stosowane. Jednak tym razem zostanie użyty tak zwany przewiert sterowany. Co to oznacza? Przy wylocie ulicy Brackiej powstaje podziemna komora startowa. W tym miejscu zostanie wprowadzone urządzenie wiertnicze wyposażone w głowicę  sterowaną. Może ona ominąć wszystkie przeszkody, które napotka w drążonym tunelu. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie mogą tam znajdować się jedynie pozostałości murów lub elementy drewnianych konstrukcji. 

Następnie przewiert będzie skierowany w okolice Wieży Ratuszowej, gdzie zostanie zbudowana komora odbiorcza. Tam właśnie wprowadzany będzie giętki rurociąg szwajcarskiej produkcji, który specjalne urządzenie wciągnie w wydrążony tunel w kierunku ulicy Brackiej. W trakcie prac ziemia jest nawadniana, a następnie w postaci błota wysysana na zewnątrz i wywożona z Rynku.

Już sama operacja logistyczna sprowadzenia specjalistycznego, giętkiego rurociągu szwajcarskiej produkcji była wyzwaniem. Został on nawinięty na dwa ogromne bębny o średnicy 4,5 m i pokonał prawie 900 km z fabryki w Niemczech. Ponieważ waga jednego przewodu wraz z bębnem wynosiła 5 ton, ładunek nie mógł wjechać na Rynek. Byłby zbyt dużym obciążeniem dla nawierzchni. Dlatego zawartość przeładowano na dwa odpowiednie pojazdy i nad ranem przewieziono pod Sukiennice.

Przygotowania do tej skomplikowanej operacji trwały od wielu tygodni. Finalnie giętki rurociąg wprowadzony zostanie w istniejący już kanał technologiczny, przebiegający wzdłuż Sukiennic w kierunku ulicy św. Jana. Planowany termin zakończenia prac 31 października 2017 r. Rosnący zasięg miejskiej sieci i sukcesywne zaopatrywanie w ekologiczne ciepło ścisłego centrum Krakowa przyczynia się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza.

 

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ KRAKOWA I SKAWINY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia, że z dniem 20 września 2017r. rozpoczyna dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.

 

Rozbudowa i modernizacja sieci w centrum Krakowa

W połowie czerwca w Krakowie ruszyły prace drogowe związane z przebudową ulicy Basztowej. Co się zmieni? Przebudowane zostaną torowiska tramwajowe i jezdnie, powstaną nowe przystanki tzw. wiedeńskie z podwyższonymi platformami, z których pasażerom łatwiej wsiąść do pojazdów. Zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy dla samochodów na odcinku od Dworca Głównego do ul. Piłsudskiego. Pojazdy komunikacji miejskiej będą kursować w obie strony, bez spowolnienia przez ruch samochodowy. Na tym odcinku powstanie również ścieżka rowerowa wzdłuż Plant.

Wykorzystując całkowitą przebudową pasa drogowego oraz zamknięcie ruchu, MPEC S.A. podjęło prace nad rozbudową ciepłociągu wzdłuż ulic: Basztowej i Westerplatte.  Rozpoczynając od ul. Krowoderskiej do ul. Zamenhofa, powstaje sieć o długości 720 metrów i przekroju DN 300. Na północ od ulicy Basztowej rozpoczęła się budowa sieci ciepłowniczej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Łączna długość ciepłociągu to 1253 metrów o przekrojach DN 300-40. Sieć prowadzona jest od komory 1ZKV23/1, znajdującej się pod ulicą Helclów, następnie wzdłuż ulic: Pędzichów, Słowiańskiej, Krowoderskiej, Biskupiej i Sereno Fenn’a aż do Szkoły Muzycznej przy ul. Basztowej. Już teraz wiadomo, że pięć kamienic zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej. Kolejnych dwanaście budynków zostanie przepiętych z istniejącego rurociągu na nowy, o większym przekroju DN 300. Wykonawcą robót jest firma Energoterm. Docelowo powstająca sieć wzdłuż ulicy Krowoderskiej, zostanie połączona z realizowaną obecnie siecią wzdłuż ul. Basztowej.

Warto podkreślić,  że od 2002 r. w ramach programu PONE MPEC S.A. podłączyło do sieci ciepłowniczej 350 budynków, przyczyniając się do likwidacji 4251 palenisk węglowych, a tym samym do poprawy jakości krakowskiego powietrza. Aktualne inwestycje wiążą się z utrudnieniami komunikacyjnymi z uwagi na specyfikę układu wąskich ulic Starego Miasta. MPEC pracuje ściśle według zasad ustalonych z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Ponadto każdy etap inwestycji przebiega pod stałą, bezpośrednią kontrolą archeologiczną. Kolejnym czynnikiem warunkującym czas trwania prac jest proces zapewnienia wysokiej jakości w złączach spawanych. Muszą one spełniać określone wymogi, zgodnie z warunkami technicznymi i odpowiednimi normami. W tym celu wykonuje się czasochłonne badania ultradźwiękowe i radiologiczne. W miejscach szczególnie ważnych dla płynności komunikacji, typu skrzyżowania ulic, prace prowadzone są w tunelach pod jezdnią i w godzinach nocnych.  

Kraków i Skawina razem w walce ze smogiem

22 czerwca w obecności prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina, MPEC Kraków oraz CEZ Skawina podpisali kompleksowe porozumienie w związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Skawiny. 

Miasto bardzo aktywnie włącza się w walkę ze smogiem. Skawina to pierwsza, poza Krakowem, gmina, wchodząca w skład aglomeracji krakowskiej, która zawarła umowę z miastem, dostawcą i źródłem ciepła. Ponad 400 gospodarstw domowych i 12 firm ze Skawiny będzie mogło zlikwidować piece a w zamian skorzystać z sieci ciepłowniczej.

- To bardzo dobra informacja dla Krakowa. Warto zaznaczyć, że aż 20 proc. smogu w Krakowie pochodzi z okolicznych gmin. Bez zdecydowanego wsparcia sąsiednich miejscowości, działania Krakowa na rzecz czystego powietrza byłyby niewystarczające – mówił prezydent Jacek Majchrowski. 

Podpisane porozumienie określa obszar Skawiny, który spełnia techniczne wymagania, umożliwiające podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.  MPEC na swój koszt zainstaluje chętnym odbiorcom węzeł cieplny, a CEZ Skawina przyzna wsparcie finansowe do każdego zamówionego kilowata mocy cieplnej służącej do ogrzewania domów i podgrzewania wody użytkowej.

Od kilku lat w Krakowie funkcjonuje Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).  W 2016 roku w ramach tej inwestycji MPEC osiągnął najlepszy wynik, licząc moc podłączonych obiektów. Wyniosła ona 7,6 MW, notując wzrost o 70 proc. w porównaniu do roku 2015. W ubiegłym roku MPEC S.A. podłączył do sieci 76 obiektów, umożliwiając tym samym likwidację 758 palenisk węglowych. W tym roku zaplanowano wymianę instalacji w 75 budynkach (co odpowiada likwidacji 715 palenisk).

Warto podkreślić,  że w ramach programu PONE (od 2002 r. do 31.05.2017r.) podłączono do sieci ciepłowniczej 350 budynków, przyczyniając się do likwidacji 4251 palenisk węglowych.

Wielki finał Akademii Młodego Krakowianina w parku Jordana

Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za spotkanie podczas wielkiego finału Akademii Młodego Krakowianina. 20 czerwca w parku Jordana Miasto Kraków zorganizowało podsumowanie pilotażowego projektu dla uczniów szkół podstawowych. Swój wkład w program edukacyjny AMK miało również MPEC SA,  prowadząc przez cały rok szkolny regularne warsztaty dla dzieci pod hasłem „Przygody z ciepłem”. 

Jednostki i spółki miejskie przygotowały podczas finału atrakcyjne strefy edukacji o tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. W naszym punkcie  gier i zabaw młodzi podopieczni z 20 krakowskich szkół poznali, jakie znaczenie dla poprawy jakości krakowskiego powietrza ma korzystanie z ekologicznych źródeł ciepła. Budując samodzielnie ciepłociąg, odkrywali sposób działania miejskiej sieci ciepłowniczej. Największą atrakcją dla dzieci był pluszowy strój kaloryfera – nieodłączny towarzysz każdego zdjęcia. 

Na zakończenie uczestnikom całorocznych zajęć wręczono certyfikaty. Projekt Akademia Młodego Krakowianina pokazuje, jak skomplikowany jest proces funkcjonowania dużego miasta.  Wykorzystując ogromne zainteresowanie warsztatami edukacyjnymi, w przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować program „Przygody z ciepłem”. 


 

W Dniu Dziecka  „Przygody z Ciepłem”

Ponad 1100 dzieci z 30 krakowskich szkół podstawowych wzięło udział w zakończonych 1 czerwca warsztatach edukacyjnych „Przygody z ciepłem”, jakie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zorganizowało we współpracy z Nowohuckim Centrum Kultury. W pikniku, który w Dniu Dziecka odbył się z tej okazji w NCK, uczestniczył patronujący przedsięwzięciu Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski.

Dzieci rozwiązywały zagadki, układały puzzle, brały udział w grach zręcznościowych, konstruowały ciepłociąg, śpiewały wraz z Janem Wojdakiem – znanym z dziecięcego festiwalu „Tęczowe Piosenki”, odbierały nagrody …  

Gwar, śpiewy, okrzyki, harcerze Krakowskiej Chorągwi ZHP prowadzący zabawy i piękna słoneczna pogoda  – tak wyglądała zabawa w parku wokół NCK.

„Dzięki tym zajęciom staliście się świadomymi obywatelami Krakowa, którzy wiedzą, jak funkcjonuje miasto” – powiedział prezydent Jacek Majchrowski, dziękując dzieciom za aktywność i składając im życzenia w dniu ich święta.

„Przygody z Ciepłem”, które wpisują się w miejski projekt Akademia Młodego Krakowianina, to kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci klas II i III krakowskich szkół podstawowych. Celem warsztatów, które opracowane zostały przez MPEC przy współpracy z pedagogami, jest zapoznanie dzieci (poprzez zabawę) z procesem dostarczania ciepła do kaloryferów, sposobami racjonalnego gospodarowania ciepłem oraz z działaniami na rzecz poprawy jakości krakowskiego powietrza.

„Świetne było to, że o trudnych sprawach uczyliśmy się nie z książek, ale poprzez ruch i zabawę. Uczyły się nie tylko dzieci, ale i my, nauczyciele. Wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, jak działa system ciepłowniczy w naszym mieście” – powiedziała p. Bożena – nauczycielka z SP 37 w Krakowie. Jej zdaniem takich inicjatyw, które upowszechnią wiedzę o funkcjonowaniu infrastruktury miasta, powinno być zdecydowanie więcej.

  ZOBACZ FILM:

SM "Bieńczyce" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”, MPEC Kraków oraz EDF Polska oddział nr 1 w Krakowie podpisały dziś kompleksową umowę o realizacji programu „Ciepła woda bez piecyka” w blokach spółdzielni, gdzie mieszka prawie 14 tysięcy osób. Dzięki temu planowana liczba krakowskich mieszkań, w których w najbliższych latach instalacja centralnej ciepłej wody zastąpi piecyki gazowe, przekroczyła liczbę 25 tysięcy.
„Ciepła woda  bez piecyka” – to program realizowany przez partnerów marki „Ciepło dla Krakowa” , czyli  unikalnej w skali kraju współpracy dwóch wytwórców ciepła: EDF Polska Oddział nr 1 i CEZ Skawina oraz dostawcy ciepła czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Podpisanie „jubileuszowej” umowy było okazją do zorganizowania na terenie SM „Bieńczyce”  pikniku oraz uruchomieniu plenerowej siłowni dla mieszkańców pod hasłem „Rozgrzejmy się razem”.

„Ciepła woda bez piecyka” , to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się programów które służą poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców Krakowa. Jest on realizowany od 2004 roku, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, prof., Jacka Majchrowskiego, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, EDF Polska oddział nr 1 w Krakowie, oraz CEZ Skawina - czyli właścicieli marki „Ciepło dla Krakowa”. Pozwolił na zastąpienie dotychczas 25 000 piecyków gazowych w ponad 500 blokach mieszkalnych instalacją centralnej ciepłej wody.   
Z ciepłej wody podgrzewanej z miejskiej sieci korzystają już mieszkańcy 15 krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, które podpisały umowy kompleksowe i sukcesywnie likwidują piecyki gazowe w swoich budynkach. Piecyki zostały zlikwidowane również w  dziesiątkach instytucji, szkołach, przedszkolach czy placówkach kultury.  W nowo budowanych obiektach, ciepło sieciowe do ogrzewania i podgrzewania wody jest już standardowo stosowanym rozwiązaniem.
Największą zaletą centralnej  ciepłej wody jest podgrzewanie jej poza mieszkaniem. Pozwala to na wyeliminowanie ryzyka zatrucia czadem. MPEC, EDF i CEZ Skawina w programie „Ciepła woda bez piecyka” dofinansowują realizacje projektów poprzez dostawę węzła cieplnego i współfinansowanie wykonania instalacji wewnętrznej.  

 

SM "SKAWINA" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Mieszkańcy Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej to niemal jedna czwarta z około 27 tys. mieszkańców Skawiny. Dlatego plany inwestycyjne Zarządu Spółdzielni dotyczące zmiany w najbliższych latach systemu podgrzewania wody użytkowej w budynkach spółdzielni, które ogrzewane są ciepłem z miejskiej sieci, mają istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo dużej części mieszkańców miasta. Efektem podpisanej 11 kwietnia 2017 roku kompleksowej umowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, krakowskim MPEC oraz elektrownią CEZ Skawina, jest warta 7,8 mln inwestycja obejmująca około 2700 mieszkań w 64 budynkach. Tylko w najbliższych czterech latach, między 2017-2021 rokiem, mieszkańcy 20 budynków spółdzielni zaczną korzystać z bezpiecznego systemu podgrzewania wody użytkowej ciepłem sieciowym w miejsce zlikwidowanego gazu w łazienkach. Ich śladem w kolejnych latach pójdą następni.
O podsumowanie dotychczasowych działań i znaczenia podpisania umowy poprosiliśmy Prezesa Spółdzielni, pana Bogdana Wichra:
- „Po etapie programów pilotażowych, zebraniu pozytywnych doświadczeń oraz weryfikacji kosztów eksploatacji i spotkań z członkami spółdzielni, podjęliśmy decyzję o planie sukcesywnej likwidacji gazu w łazienkach i przejściu docelowo na system centralnego podgrzewania wody przez ciepło sieciowe produkowane w nieodległej elektrowni. Jesteśmy już po pierwszych realizacjach przy ul. Słonecznej. Ze sporą satysfakcją mogę powiedzieć, że pomimo naturalnych i zrozumiałych obaw naszych mieszkańców do zmian związanych z nieuchronną ingerencją ekipy montażowej w ich łazienki, argumenty dotyczące bezpieczeństwa przekonały 100% zainteresowanych w trzech pierwszych realizowanych blokach. I choć wymagało to czasem osobistego zaangażowania i bezpośredniej rozmowy, mam dzisiaj poczucie dobrze odrobionego zadania z konsultacji wewnątrz naszej społeczności. Prace montażowe idą bardzo szybko i sprawnie, co przekonuje mieszkańców kolejnych budynków, że część kontrargumentów dotyczących instalacji  okazała się mitami.”
W uroczystym podpisaniu umowy w sali obrad skawińskiego ratusza uczestniczył oprócz reprezentacji stron umowy m.in. II zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg, który mówił o jej efektach dla miasta i bezpieczeństwa mieszkańców:
- „W gminie Skawina szczególnie cenimy sobie tego typu inwestycje – nie tylko z uwagi na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, ale także w wymiarze ochrony środowiska. Potrafimy skutecznie je wspierać równie duży nacisk kładąc na inwestycje w sferze zrównoważonego transportu, a także na programy edukacyjne realizowane wśród mieszkańców.”
Skawińska Spółdzielnia Mieszkaniowa to jeden z dwóch największych w Skawinie, obok Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, podmiotów mieszkaniowych, które zdecydowały się na wprowadzane etapowo inwestycje umożliwiające bezpieczne podgrzewanie wody użytkowej poza mieszkaniami. Rozwój programu jest możliwy m. in. dzięki przebudowie i modernizacji przez MPEC sieci ciepłowniczej oraz częściowym dotacjom do wymiany elektrowni CEZ Skawina.
Program ciepłej wody użytkowej, dzięki któremu w Krakowie i Skawinie zostało już zlikwidowanych blisko 25 000 piecyków, cieszy się rosnącym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Rozwój programu wskazuje, że coraz więcej spółdzielni i wspólnot przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody. SM Skawina jest już 2 spółdzielnią, która przystąpiła w bieżącym roku do programu a prace instalacyjne prowadzone są równoległe jeszcze w 14 krakowskich spółdzielniach.
Ogromne znaczenie dla tak szybkiego rozwoju programu ma silne poparcie inwestycji przez wyczulonych na niebezpieczeństwo użytkowania w łazienkach gazu mieszkańców, szczególnie w starych budynkach. Awaria piecyka, brak zapłonu, huk przy włączaniu to codzienne efekty uboczne użytkowania piecyków. A przecież można uniknąć tych problemów zastępując indywidualny podgrzewacz, wodą ogrzewaną ciepłem sieciowym.
Usługa eliminuje zagrożenia wynikające z niedrożności przewodów spalinowych i instalacji gazowych takich jak śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla. Znika też kwestia konserwacji, regulacji i ewentualnych napraw indywidualnych podgrzewaczy.
Realizacja Programu ciepłej wody użytkowej rozpoczęła się w 2004 r. i skierowana jest do mieszkańców budynków wyposażonych już w węzeł cieplny do ogrzewania mieszkania. Program zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A., EDF Polska S.A. oddział nr 1 w Krakowie a podmiotami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania wody.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Skawina powstała w 1958 r. W związku z budową w Skawinie dużych zakładów przemysłowych m.in. takich jak Huta Aluminium, Elektrownia "Skawina"(obecnie CEZ) w latach 60-tych i 70-tych nastąpiła intensywna rozbudowa miasta. Obecnie w zasobach spółdzielni jest 2700 mieszkań w 65 budynkach  położonych głównie na dwóch osiedlach: os. "Ogrody" i os. "Bukowskie". Spółdzielnia aktualnie zrzesza około 2000 członków a liczba mieszkańców wynosi ok. 6500 osób. Spółdzielnia zajmuje się głównie eksploatacją oraz remontami i modernizacją istniejących zasobów w celu zaspakajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zatrudniając niemal 50 pracowników. Aktualnie Spółdzielnia otrzymała nominacje do  Symbolu Spółdzielczości Mieszkaniowej 2017 r.  "Monitora Biznesu" i „Monitora Rynkowego"

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozwija system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej i rozbudowuje sieć podłączając nowe obiekty i budynki, w których likwidowane są piece węglowe. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 840 km i dostarcza energię cieplną ponad 5300 odbiorcom. Działa również na rzecz społeczności lokalnej. Posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play.

CEZ Skawina to część Grupy CEZ - jednego z największych koncernów energetycznych w Europie, od 10 lat obecnego również w Polsce. CEZ Skawina zaopatruje jedną czwartą aglomeracji krakowskiej w ciepło sieciowe. Jest również odpowiedzialnym sąsiadem lokalnej społeczności oraz firmą przykładającą ogromną wagę do działań proekologicznych. Zaangażowanie w program Ciepło dla Krakowa przejawia się  m.in. poprzez system dofinansowania kolejnych przyłączeń do sieci ciepłowniczej. CEZ Skawina aktywnie uczestniczy również w wydarzeniach kształtujących postawy proekologiczne wśród dzieci i dorosłych.

 

 

Krakowianie pokochali ciepłą wodę

„Pokochaj ciepłą wodę bez piecyka” Obraz kobiety piszącej te słowa na zaparowanym lustrze w łazience od pierwszego kwietnia towarzyszy mieszkańcom Krakowa. To kolejna odsłona kampanii programu "Ciepło dla Krakowa" o korzyściach wynikających z likwidacji piecyków w gazowych i zastąpienia ich instalacją centralnej ciepłej wody. Temat przewodni to komfort, jaki towarzyszy zmianie sposobu podgrzewania wody użytkowej.
W odróżnieniu od poprzednich odsłon kampanii kiedy pisaliśmy o niebezpieczeństwie używania piecyków gazowych, tym razem głos oddajemy jednej z mieszkanek Krakowa, która używa ciepłej wody bez piecyka i jest z tego faktu bardzo zadowolona.

Za likwidacją indywidualnego podgrzewacza wody przemawia m.in. bezpieczeństwo, koniec przeglądów kominowych, serwisów piecyka i przewodów. Kampania ma na celu budowanie wśród mieszkańców świadomości tego, że istnieją dużo bezpieczniejsze metody ogrzewania wody niż gazowe podgrzewacze. Program „Ciepło dla Krakowa” ma zachęcić mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces decyzyjny w obrębie własnych wspólnot. Już kilkanaście spółdzielni mieszkaniowych, we wszystkich swoich zasobach mieszkaniowych kompleksowo montuje instalacje centralnego podgrzewania wody. Liczba lokali wyposażonych w ten system gwałtownie rośnie, sięgając obecnie w skali Krakowa liczby 25 000 mieszkań.

Kampania widoczna będzie najbardziej w ponad 200 pojazdach komunikacji miejskiej, na kilkudziesięciu przystankach i burtach autobusów MPK. Biorąc pod uwagę fakt, że codziennie w Krakowie z usług komunikacji miejskiej korzysta ogromna liczba pasażerów całkowity zasięg kampanii to prawie kilkadziesiąt milionów okazji do kontaktu z reklamami programu "Ciepło dla Krakowa". Atrakcyjność animacji wyświetlanych na monitorach wewnątrz pojazdów zwiększy ich rotacja w czasie kampanii. Planowana jest emisja 7 spotów, informujących o różnych aspektach korzystania z ciepłej wody bez piecyka. Konwencja całości jest oparta na znanym motywie prognozy pogody, podczas której prezenterka zapowiada kolejne odcinki podkreślające wygodę i bezpieczeństwo korzystania z ciepłej wody bez piecyka.

Dla tych osób, które zastanawiają się nad wymianą piecyków została stworzona docelowa strona internetowa: cieplawodabezpiecyka.pl, na której oprócz kompendium wiedzy można również zaprosić na spotkanie eksperta. Twórcy programu chcą, żeby każdy mieszkaniec mógł świadomie zdecydować o tym czy chce w swoim budynku i łazience bezpiecznego i wygodnego rozwiązania jakim jest woda podgrzewana ciepłem sieciowym. Zdecydowana większość użytkowników twierdzi, że to bardzo dobry wybór.

 

SM "Kurdwanów Nowy" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Ciepła woda bez piecyków w Kurdwanowie Nowym
Mieszkańcy budynków SM Kurdwanów Nowy już niedługo pozbędą się gazowych piecyków. Skorzystają z wody podgrzewanej ciepłem z miejskiej sieci.  To efekt kompleksowej umowy Spółdzielni, EDF i MPEC, która zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych lat.

Efektem współpracy SM Kurdwanów Nowy, MPEC i EDF Polska będzie centralna ciepła woda dostarczona do ponad 3,5 tysięcy mieszkań, w których mieszka 7,7 tysiąca osób. Prace inwestycyjne zakończą się w 2022 roku.

Program ciepłej wody użytkowej cieszy się rosnącym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Obecnie ciepłą wodę  bez piecyka do swoich budynków wprowadza 10 krakowskich spółdzielni mieszkaniowych. W dwóch innych wszystkie prace zostały już zakończone. Od początku Programu, tj. od 2004 r. ciepła woda użytkowa pojawiła się w prawie 22 tys. mieszkań znajdujących się w 340 budynkach.

Program skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców bloków zbudowanych kilkadziesiąt lat temu, w których - zgodnie z ówczesnymi standardami - instalowano piecyki gazowe. Atutami ciepłej wody wytwarzanej centralnie są bezpieczeństwo, komfort i niezawodność.
Bezpieczeństwo to wyeliminowanie zagrożenia zatrucia czadem, co może być wynikiem m.in. niedrożności przewodów kominowych i spalinowych oraz niesprawności samych piecyków. To również brak ewentualnych źródeł zagrożenia w mieszkaniu, bowiem węzeł cieplny znajduje się poza nim. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania mieszkańcy oddychają zdecydowanie lepszym powietrzem.

Ciepła woda bez piecyka to komfort i niezawodność. Użytkownicy odkręcają kran i ciepła woda pojawia się w nim niemal natychmiast. Ciepła woda bez piecyka to również brak konieczności jego konserwacji, regulacji, ewentualnych napraw czy – w konsekwencji - wymiany. Stale unowocześniany system ciepłowniczy i stosowanie najnowocześniejszych technologii gwarantuje, że ciepłej wody w krakowskich mieszkaniach nie będzie brakować.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie sprzeda

Rury preizolowane Dn 1000 w cenie netto za 1 mb 500,00 zł. Kontakt:
tel.  012/646 54 13, 012/646 55 33
fax 012/644 55 10

Sprawę prowadzi p. Bogdan Ramza

Ciepło przez cały rok

"Ciepło przez cały rok" to usługa polegająca na automatycznym rozpoczęciu i zakończeniu ogrzewania niezaleznie od pory roku. Gwarantuje to optymalne wykorzystanie dostaw ciepła, które mogą być dostarczane zawsze, gdy jest taka potrzeba. W okresach przejściowych np. późną wiosną lub wczesną jesienią zdarza się odczuwać dyskomfort związany z tym, że ogrzewanie już zostało wyłączone lub jeszcze nie zostało włączone. Wtedy też częściej  się przeziębiamy, mamy problem z dosuszeniem prania i ratujemy się dogrzewając mieszkanie np. grzejnikami elektrycznymi. Usługa "Ciepło przez cały rok" eliminuje wszystkie te niedogodności. Więcej informacji na temat "Ciepła przez cały rok" w ulotce.

„Przygody z ciepłem” dla krakowskich dzieci

„Przygody z ciepłem” dla krakowskich dzieci

13 grudnia  2016 r Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC S.A.) i Nowohuckie Centrum Kultury (NCK) podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie prowadzić edukację z zakresu ekologii i racjonalnej gospodarki energią. Prezydent miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, który uczestniczył w inauguracji programu edukacyjnego  „Przygody z ciepłem”, powiedział, że dzięki takim zajęciom (są częścią miejskiego projektu Akademia Młodego Krakowianina), dzieci zdobędą wiedzę o  tym, jak funkcjonuje nowoczesny Kraków.
Program „Przygody z ciepłem” adresowany jest do dzieci z klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Objęto nim 18 szkół samorządowych z Krakowa. W inaugurujących program zajęciach wzięło udział ponad 100 dzieci ze szkoły podstawowej nr 156 w Nowej Hucie. Kolejne placówki dydaktyczne, które wezmą udział w programie - to szkoły ze Śródmieścia, Krowodrzy oraz Podgórza. Młodzi Krakowianie nie tylko dowiedzieli się o sposobach oszczędzania ciepła, ale również o ekologicznym dostarczaniu energii cieplnej z miejskiej sieci. Dzieci obejrzały film animowany w poglądowy sposób wyjaśniający jak ciepło trafia do kaloryfera oraz jak to się dzieje, że z kranu (bez piecyka) leci ciepła woda. Każda z uczestniczących w programie klas otrzymała dużą maskotkę – kolorowy, pluszowy kaloryfer oraz książeczki edukacyjne, z których dzieci będą się mogły dowiedzieć m.in. czy smog jest groźniejszy niż Smok Wawelski.

Współpraca MPEC i NCK będzie miała charakter stały. Spółka ciepłownicza opracowała koncepcję merytoryczną oraz przygotowała scenariusz zajęć i materiały dydaktyczne: film animowany, książeczkę edukacyjną oraz piosenkę. Dla dzieci zbudowano również makiety najważniejszych elementów systemu ciepłowniczego m.in. węzła, kaloryfera itp.  NCK jest gospodarzem programu; udostępnia sale dydaktyczne oraz zapewnia wsparcie techniczne i zajmuje się stronę organizacyjną.

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania; prowadzą je doświadczeni pedagodzy. Program edukacyjny „Przygody z ciepłem” wpisuje się w miejski projekt Akademia Młodego Krakowianina, który ma na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa oraz tematyki związanej z funkcjonowaniem miasta, jako nowoczesnej metropolii.

Zdjecia:
fot. Wiesław Majka, Urząd Miasta Krakowa

Kraków zyskał prawie 500 młodych ekspertów ds. zimnej i ciepłej wody. Festiwal Wody już za nami

W sobotę, punktualnie o 10.00 przez bramę ZUW Bielany weszli pierwsi uczestnicy Festiwalu Wody. Z minuty na minutę, robiło się coraz tłoczniej. W sumie Zakład odwiedziło ponad 1000 osób. Stoiska kreatywne, artystyczne i sprawnościowe były oblegane. Każdy uczestnik chciał zaliczyć wszystkie zadania i zdobyć pieczątki w Wodnym Paszporcie, które upoważniały go do odbioru Certyfikatu Wodnego Eksperta, upominków, pysznych gofrów, „wodnej” waty cukrowej i baloników o niezwykłych kształtach. Do przejścia było 6 stanowisk, które wymagały pomysłowości, zręczności, fantazji. Tworzenie zakręconego rurociągu, okazało się nie lada wyzwaniem! Dużo emocji wzbudził też bieg z wodą przez niezwykłe przeszkody. Dzieci dowiedziały się m.in. ile mają w organizmie wody, który z wewnętrznych organów zwiera jej najwięcej, jak zważyć własną głowę – używając do tego wody. Mogły też zaobserwować co rozpuści się szybciej - kostka czy proszek, co utrzyma się na powierzchni wody, a co utonie. W czasie Festiwalu Wody powstały też piękne ilustracje do bajki o przygodach dwóch ciekawskich kropelek. W konkursach rodzinnych można było się wykazać nie tylko wiedzą, ale też szybkością np. w … rozwieszaniu prania i … zdobyć cenne nagrody.

Na stanowiskach eksperckich Krakowianie korzystali z możliwości rozmowy z fachowcami z obu spółek. Każdy zainteresowany przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej mógł w oparciu o wirtualną mapę, dowiedzieć się w jakiej odległości od jego budynku znajduje się msc i na jakich warunkach może zostać podłączony do MPEC. W mobilnym laboratorium badane były próbki wody, które ze swoich mieszkań przyniosło 30 osób. Uczestnicy Festiwalu mogli napić się dobrej wody prosto z kranu, której wersja gazowana cieszyła się dużą popularnością.

 

Festiwalowi towarzyszyła muzyka na żywo, grana przez MPECowski zespół Preizol Band. Z prezentowanych filmów goście mogli dowiedzieć się skąd się bierze ciepło w kaloryferach i "ciepła woda bez piecyka" w kranie.


Sukcesem zakończyła się akcja „Błękitne tętno miasta –podaruj krew –uratuj życie”! Krew oddały 22 osoby, co w sumie pozwoliło zebrać około 10 litrów krwi.

 

Lekcje pokazowe

Dwa dni wcześniej, 20 października, prawie 100 uczniów z dwóch szkół podstawowych uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych związanych z funkcjonowaniem obu spółek. Warsztaty stanowiły swoiste preludium przed głównym Festiwalem Wody i zarazem były lekcjami pokazowymi, które przeprowadzane są dla szkół podstawowych przez spółki miejskie.

Podczas warsztatów organizowanych przez MPEC dzieci oglądały film animowany, uczyły się sympatycznej piosenki, związanej ze spółką, konstruowały ciepłociąg i rozwiązywały liczne zadania. A na zakończenie cała klasa otrzymywała maskotkę kaloryfera i każde dziecko edukacyjną książeczkę: „Skąd się bierze ciepło w naszym domu?”.

Duża frekwencja podczas Festiwalu Wody oraz radość na twarzach uczestników zarówno biorących udział w czwartkowych jak i sobotnich warsztatach potwierdzają, że impreza była udana.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

SM "Zwierzyniecka" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

10 kolejnych budynków, 402 mieszkania, 741 mieszkańców bez indywidualnych piecyków gazowych. To efekt umowy kompleksowej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Zwierzyniecka, krakowskim MPEC oraz CEZ Skawina, zawartej 12 lipca 2016 roku. W jej wyniku w ciągu dwóch najbliższych lat wszystkie budynki spółdzielni dołączą do liczby niemal 20 000 mieszkań w Krakowie, których mieszkańcy korzystają z bezpiecznego systemu podgrzewania wody użytkowej ciepłem sieciowym w miejsce zlikwidowanego gazu w łazienkach.

Program ciepłej wody użytkowej, dzięki któremu w Krakowie zostało już zlikwidowanych blisko 20 000 piecyków, cieszy się rosnącym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych. W ramach porozumienia spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają możliwość skorzystania z dofinansowania oferowanego przez producentów i dystrybutora energii cieplnej. Rozwój programu wskazuje, że coraz więcej spółdzielni i wspólnot przekonuje się do zmiany systemu podgrzewania wody. SM Zwierzyniecka jest czwartą spółdzielnią, która przystąpiła w bieżącym roku do programu a prace modernizacyjne prowadzone są równoległe jeszcze w 11 krakowskich spółdzielniach.

Program to przykład doskonałej współpracy między dystrybutorem ciepła, jakim jest MPEC, a wytwórcami – CEZ Skawina i krakowskiej elektrociepłowni, wspólnie działającymi na rzecz rozwoju ciepłownictwa. Służy on nie tylko poprawie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, ale również podnosi standard mieszkania.

Ogromne znaczenie dla tak szybkiego rozwoju programu ma silne poparcie inwestycji przez wyczulonych na niebezpieczeństwo użytkowania gazu mieszkańców, szczególnie w starych budynkach. Awaria piecyka, brak zapłonu, huk przy włączaniu to codzienne efekty uboczne użytkowania piecyków. W konsekwencji jakiejkolwiek awarii mieszkańcy dzwonią do spółdzielni, czekają na fachowca i mogą mówić o szczęściu, jeśli koszt nie przekroczy kilkudziesięciu złotych. A przecież można uniknąć tych problemów zastępując indywidualny podgrzewacz, wodą ogrzewaną ciepłem sieciowym.

Do najważniejszych atutów ciepłej wody bez piecyka należy bezpieczeństwo użytkowników. Usługa eliminuje zagrożenia wynikające z niedrożności przewodów spalinowych, nieszczelności instalacji gazowych i niesprawności samych piecyków. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie ma też źródła emisji trujących spalin, w tym szczególnie niebezpiecznego tlenku węgla, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Na komfort składa się łatwość obsługi, ponieważ otrzymuje się gotowy do użycia produkt w postaci ciepłej wody wprost do łazienki i kuchni. Nie występuje również konieczność dbania o konserwację, regulację i ewentualne naprawy, bowiem wszelkie prace przejmuje dostawca energii cieplnej. Niezawodność usługi jest skutkiem rozwoju infrastruktury ciepłowniczej Krakowa i Skawiny oraz posiadania nowoczesnego systemu dystrybucji ciepła. Miejska sieć dzięki zastosowaniu tzw. układu pierścieniowego pozwala na nieprzerwaną dostawę ciepła do odbiorców przez cały rok.

Realizacja Programu ciepłej wody użytkowej rozpoczęła się w 2004 r. i skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców budynków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, którzy korzystają z często przestarzałych i stanowiących zagrożenie piecyków gazowych. Program zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A., EDF Polska S.A. oddział nr 1 w Krakowie a podmiotami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania wody.

Ciepła woda bez piecyków w SM Bieżanów Nowy

Mieszkańcy budynków należących do SM Bieżanów Nowy już niedługo pozbędą się gazowych piecyków podgrzewających wodę. Umowę w tej sprawie podpisali 27 czerwca br. przedstawicele SM Bieżanów Nowy, MPEC i EDF Polska, oddział nr 1 w Krakowie.

SM Bieżanów Nowy to już trzecia spółdzielnia, która przystąpiła w tym roku do programu kompleksowej likwidacji piecyków gazowych. Centralna ciepła woda pojawi się w kolejnych 3,5 tys. mieszkań. Obecnie ciepłą wodę do swoich budynków wprowadza 10 krakowskich spółdzielni mieszkaniowych. 

Program rozpoczął się w 2004 roku. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców budynków wykonanych kilkadziesiąt lat temu, zmuszonych do korzystania z piecyków gazowych. Zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, EDF Polska SA oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina SA i instytucjami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania wody. Przedsięwzięcie cieszy się rosnącym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ mają one możliwość skorzystania z dofinansowania oferowanego przez producentów i dystrybutora energii cieplnej.

Trzema ważnymi zaletami ciepłej wody wytwarzanej centralnie są: bezpieczeństwo, walory zdrowotne i komfort.

Z bezpieczeństwem wiąże się wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z niedrożności przewodów kominowych i spalinowych, nieszczelności instalacji gazowych i niesprawności samych piecyków. To również brak ewentualnych źródeł zagrożenia, ponieważ w mieszkaniu nie ma jakichkolwiek urządzeń do podgrzewania wody, bowiem tą funkcję przejmuje w całości węzeł cieplny w piwnicy budynku.

Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania zyskuje się dużo lepszą jakość powietrza w mieszkaniu. Tlen nie jest zużywany do podtrzymywania procesu spalania, nie ma też źródła emisji trujących spalin, w tym szczególnie niebezpiecznego tlenku węgla, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia.

Na komfort składa się łatwość obsługi, ponieważ otrzymuje się gotowy do użycia produkt w postaci ciepłej wody wprost do łazienki i kuchni. Nie występuje również konieczność dbania o konserwację, regulację i ewentualne naprawy, bowiem wszelkie prace przejmuje dostawca energii cieplnej.

 

SM "Czyżyny" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Ponad 4000 mieszkań z zasobów krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny zmieni w najbliższym czasie źródło zaopatrzenia w ciepłą wodę. Niebezpieczne i mało komfortowe w eksploatacji podgrzewacze gazowe zastąpi instalacja centralnej ciepłej wody. 

Umowę na kompleksową wymianę piecyków zarząd Spółdzielni, krakowski oddział EDF Polska i MPEC podpisali 11 kwietnia w siedzibie MPEC, al. Jana Pawła II 188.
Każdego roku zmodernizowane zostanie około 10 budynków zarządzanych przez spółdzielnię. W ten sposób do roku 2020, niemal 10 tysięcy mieszkańców Spółdzielni będzie mogło korzystać z dobrodziejstw ciepłej wody użytkowej (cwu) z MPEC.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny to jedna z największych krakowskich spółdzielni. Zarządza łącznie 61 budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na osiedlach 2 Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303. Większość z nich - 47 powstało w latach 1978-1988 i to właśnie w nich zamontowane zostały piecyki gazowe do podgrzewania wody. Pierwszy blok, na os. 2 Pułku Lotniczego 5, pilotażowo został zmodernizowany w  2015 roku. Jeszcze w tym roku ruszą prace w kolejnych 4 budynkach. Cały projekt zamknie się do 2020 roku.
To nie pierwsza taka umowa podpisana przez partnerów programu. Podobne umowy realizowane są w 6 krakowskich spółdzielniach mieszkaniowych.
To ponad 300 budynków, w których mieszka około  40 tysięcy krakowian.
Piecyki gazowe stanowią w Krakowie istotną przyczynę zatruć tlenkiem węgla. Tylko w okresie poprzedniego sezonu grzewczego,  od października 2014, do kwietnia 2015, krakowscy strażacy odnotowali 210 zatruć tlenkiem węgla, który ulatnia się przy niepełnym spalaniu gazu. Aż 8 osób z tej przyczyny poniosło śmierć (Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
).
Cwu gwarantuje całkowite bezpieczeństwo, ponieważ całe zaplecze techniczne, służące do podgrzania wody, znajduje się poza mieszkaniem odbiorcy. Gwarantuje także wysoki komfort użytkowania, bez konieczności żmudnego regulowania piecyka, oraz stałą, wysoką temperaturę dostarczanej wody.
Cwu jest również bardziej ekologiczna, bo ciepło sieciowe, produkowane w procesie kogeneracji, ma wyższą efektywność energetyczną niż piecyk gazowy.

Program Ciepła Woda Użytkowa, któremu patronuje Prezydent Miasta Krakowa, realizowany jest przez partnerów marki Ciepło dla Krakowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A. oraz EDF Polska S.A. Oddział nr. 1 w Krakowie. Ponad 10 lat pracy zaowocowało likwidacją przeszło 16.000 piecyków gazowych w mieszkaniach, instytucjach i prywatnych przedsiębiorstwach.
 

 

Przeganiamy Smog z Krakowa

Już po raz drugi wzięliśmy udział w biegu Antysmogowym. W „barwach MPEC” około 50 osób wypędzało smog z Krakowa. Pokonaliśmy 5,5 km ulicami Starego Miasta. Spora grupka naszych pracowników z łatwością rzucała się w oczy dzięki żółtym koszulkom z fioletowym logiem MPEC S.A. 

Jednak oprócz najbardziej doświadczonych „przeganiaczy  Smogu”, w tłumie biegaczy dostrzec można było również tych mniej wprawionych w boju mowa tutaj o naszych najmłodszych uczestnikach biegu. Wszystkich połączyła chęć zamanifestowania swego sprzeciwu wobec działania złego Smogu. Uczestnicy bawili się znakomicie i to bez względu na wiek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 

SM "Podgórze" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Rekordowa liczba 86 budynków, w ramach jednej umowy kompleksowej, zostanie zaopatrzona w system ogrzewania wody użytkowej ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej (cwu). Trójstronny dokument w tej sprawie podpisali 14 stycznia: zarządca budynków – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze”, dostawca ciepła – MPEC S.A. w Krakowie oraz producent ciepła – EDF Polska, Oddział nr 1 w Krakowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” zarządza 86 budynkami, w których znajduje się niemal 5000 mieszkań. Mimo dostępu do ciepła sieciowego, podobnie jak w większości krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, są one wyposażone w piecyki gazowe, wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dzięki umowie kompleksowej, ponad 10 tysięcy krakowian będzie mogło pozbyć się ich ze swoich mieszkań, zmieniając źródło podgrzewania wody na instalację cwu - bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej ekologiczną.

Jak na tak dużą inwestycję, spółdzielnia przyjęła bardzo ambitny plan prowadzenia prac. Całość ma zająć 4 lata, więc do końca 2019 roku z cwu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy spółdzielni.
Na szybkie tempo modernizacji możemy pozwolić sobie dzięki dobrej kondycji finansowej spółdzielni. Choć będzie to z pewnością wielkie wyzwanie logistyczne, spodziewamy się pozytywnego odbioru tej innowacji przez naszych mieszkańców. Stąd chcemy zapewnić jej możliwie szybkie wdrożenie – mówi Maria Santura, Prezes SM „Podgórze”.

Budynki Spółdzielni znajdują się są na obszarze dzielnic XI i XII, przy ulicach: Czarnogórskiej, Gołaśka, Włoskiej, Białoruskiej, Estońskiej, Trybuny Ludów, Beskidzkiej, Sanockiej, Sas – Zubrzyckiego, Tarnobrzeskiej, Helia, Dauna i Schweitzera.

Obecnie, w efekcie dotychczas podpisanych umów, realizowane są przyłączenia w 5 krakowskich spółdzielniach mieszkaniowych. To ponad 240 budynków, które w najbliższych latach przejdą modernizację, zyskując nowe źródło ciepłej wody użytkowej. Warto podkreślić, że zmiana ta korzystnie odbije się na wartości tych nieruchomości, gdyż obecność cwu jest traktowana jako atut wśród kupujących mieszkania.

Piecyki gazowe stanowią w Krakowie istotną przyczynę zatruć tlenkiem węgla. Tylko w okresie poprzedniego sezonu grzewczego,  od października 2014, do kwietnia 2015, krakowscy strażacy odnotowali 210 zatruć tlenkiem węgla, który ulatnia się przy niepełnym spalaniu gazu. Aż 8 osób z tej przyczyny poniosło śmierć*. Podgrzewanie wody ciepłem sieciowym natomiast gwarantuje całkowite bezpieczeństwo, ponieważ całe zaplecze techniczne, służące do podgrzania wody, znajduje się poza mieszkaniem odbiorcy. Gwarantuje także wysoki komfort użytkowania, bez konieczności żmudnego regulowania piecyka, oraz stałą, wysoką temperaturę dostarczanej wody. Cwu jest również bardziej ekologiczna, bo ciepło sieciowe, produkowane w procesie kogeneracji, ma wyższą efektywność energetyczną niż piecyk gazowy.

Program Ciepła Woda Użytkowa, któremu patronuje Prezydent Miasta Krakowa, realizowany jest przez partnerów marki Ciepło dla Krakowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, CEZ Skawina S.A. oraz EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Ponad 10 lat pracy zaowocowało likwidacją przeszło 16.000 piecyków gazowych w mieszkaniach, instytucjach i prywatnych przedsiębiorstwach.
 *Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Mapa z miejską siecią ciepłowniczą

 

Dzięki współpracy MPEC z Urzędem Miasta Krakowa udostępniamy szczegółowe dane o usytuowaniu sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo. Mapy są prezentowane poprzez Portal Mapowy UMK MSIP OBSERWATORIUM Gminy Miejskiej Kraków.

Dane będą cyklicznie uaktualniane, a ich zakres tematyczny może być w przyszłości rozszerzany.
Jest to pierwsza w Polsce tak szczegółowa prezentacja sieci ciepłowniczej na ogólnodostępnym portalu.

Sprzedaż rur po obniżonej cenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie posiada pochodzące z demontażu rury preizolowane o obniżonej wartości w odcinkach o długości 3 do 5 mb.

Wymień piec… na zakupach

Punkty Obsługi Mieszkańców UMK w Galerii Bronowice i Galerii Bonarka City Center poszerzają swoją ofertę usług: od 1 grudnia będzie w nich można składać wnioski o dotację na wymianę pieców węglowych.

Wnioski o dotację na wymianę pieców będą przyjmowane od 1 grudnia 2015 r. na stanowiskach Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy w POM BRONOWICE                  (ul. Stawowa 61) oraz POM BONARKA (ul. Kamieńskiego 11), od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.
Przypomnijmy, w obu POM-ach krakowianie mogą również załatwiać sprawy związane z meldunkiem i dowodem osobistym, a także te dotyczące prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej.  


Magiczny Kraków

http://krakow.pl/aktualnosci/195726,32,komunikat,wymien_piec__na_zakupach.html
 

SM "Victoria" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Mieszkańcy nowohuckich osiedli Kościuszkowskiego, Niepodległości, Albertyńskiego, Spółdzielczego i Kolorowego będą wkrótce mogłi korzystać z ciepłej wody użytkowej. Umowę w tej sprawie podpisali 17 listopada,  Spółdzielnia Mieszkaniowa Victoria, MPEC i EDF Polska, oddział nr 1 w Krakowie.

Spółdzielnia mieszkaniowa Victoria administruje 42 budynkami z ponad 3600 mieszkaniami położonymi na 5 nowohuckich osiedlach.

Już dwa lata temu pilotażowo wymieniła piecyki gazowe w dwóch budynkach na osiedlu Niepodległości, a w trzecim dokonała tego w części klatek schodowych.

Zgodnie z nowo podpisaną umową, program ciepłej wody użytkowej ma objąć do roku 2022 wszystkie budynki spółdzielni. Co roku modernizowane będzie kilka bloków.

SM Victoria to już trzecia w tym roku spółdzielnia, która zdecydowała się na kompleksową wymianę piecyków gazowych na ciepłą wodę użytkową. Podobną umowę w tym roku podpisały już SM Nowy Prokocim i SM Mistrzejowice - Północ. Każda z nich administruje ponad 40 budynkami.

Dwa tygodnie temu zakończyła się też realizacja inwestycji w ramach kompleksowej umowy podpisanej w 2011 roku z SM „Na Kozłówce”.

Łącznie cwu ma zostać zamontowana w ponad 20 tys. krakowskich mieszkań.

SM "Na Kozłówce" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Blisko 8 tysięcy mieszkańców Kozłówka pozbyło się ze swoich mieszkań piecyków gazowych, przechodząc na ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci. To pierwszy przeprowadzony w Krakowie kompleksowy program wymiany źródła zasilania w dużej spółdzielni mieszkaniowej.

Pierwsze próby zastąpienia piecyków gazowych CWU spółdzielnia rozpoczęła w 2009 roku, zmieniając instalację w 3 budynkach wielorodzinnych. Próby te były na tyle udane, że w marcu 2011 roku Zarząd zdecydował się na podpisanie z krakowskm MPEC i Elektrociepłownią kompleksowej umowy na likwidację wszystkich piecyków gazowych w spółdzielni. „Najważniejsze dla nas było zlikwidowanie zagrożenia dla zdrowia i życia naszych mieszkańców. Każdej zimy słyszy się o tylu zatruciach czadem właśnie przez złe funkcjonowanie piecyków gazowych podgrzewających wodę. Nie bez znaczenia była też zdecydowana poprawa komfortu korzystania z ciepłej wody, przy kosztach na podobnym poziomie.” Radosław Gruszka prezes Spółdzielni „Na Kozłówce" W sumie prace modernizacyjne objęły 46 należących do spółdzielni budynków. Miały potrwać aż do końca 2016 roku, ale ze względu na ogromnezainteresowanie mieszkańców wykonawcy przyspieszyli prace tak, że zakończyły się latem tego roku. Łącznie nowe źródło Ciepłej Wody Użytkowej zyskało 3810 mieszkań zamieszkałe przez niemal 8000 osób. To pierwsza, ale nie ostatnia umowa na kompleksową wymianę piecyków gazowych na CWU w krakowskich spółdzielniach mieszkaniowych. Wzorem spółdzielni „Na Kozłówce” poszły już spółdzielnia mieszkaniowa „Piast”,zarządca nieruchomości „ROM Prokocim”, spółdzielnie „Nowy Prokocim” i „Mistrzejowice Północ”. W najbliższych tygodniach program ma ruszyć również w spółdzielni mieszkaniowej „Victoria”. Łącznie CWU ma zostać zamontowana w ponad 20 tys. krakowskich mieszkań. Technologia CWU oprócz swoich atutów, takich jak niższe koszty podgrzania wody i zdecydowanie większy komfort jej użytkowania, zapewni też znaczące podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. Statystyki wypadków z udziałem użytkowanych w mieszkaniach piecyków gazowych są bowiem zatrważające. W poprzednim sezonie grzewczym (październik 2014 - kwiecień 2015)krakowscy strażacy odnotowali 122 zatrucia tlenkiem węgla, z czego 7 osób nie udało się już uratować (według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie). W większości krakowskich budynków wielorodzinnych, wybudowanych w drugiej połowie XX wieku, do dziś wykorzystuje się do podgrzewania wody sanitarnej indywidualne podgrzewacze gazowe. Technologia ta była skutkiem obowiązujących wówczas planów zaopatrzenia Krakowa w ciepło sieciowe, które nie przewidywały dostaw w okresie letnim. Ponieważ jednak ciepło to jest dziś dostępne przez cały rok, nic już nie stoi na przeszkodzie aby zastąpić piecyki gazowe znacznie bezpieczniejszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Właśnie w tym celu, pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, został stworzony w 2004 roku Program Ciepłej Wody Użytkowej. Jego twórcami są Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Krakowie, EDF Polska S.A. oddział nr 1 w Krakowie krakowska elektrociepłownia)oraz CEZ Skawina S.A.   Przez pierwsze 10 lat funkcjonowania Programu udało się zlikwidować piecyki gazowe w ponad 16000 mieszkań i kilkudziesięciu firmach oraz instytucjach takich jak szkoły, przedszkola, czy żłobki.

SM "Mistrzejowice-Północ"podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

Ponad 10 tys. mieszkańców Mistrzejowic będzie wkrótce mogło korzystać z ciepłej wody użytkowej. Umowę w tej sprawie podpisali 10 czerwca o godzinie 1230, w siedzibie MPEC, przedstawiciele   Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ, MPEC i EDF Polska, oddział nr 1 w Krakowie.

Położona na terenie Nowej Huty Spółdzielnia „Mistrzejowice-Północ” administruje 75. budynkami z ponad 4 tys. mieszkań. Kilka z nich, wybudowanych w latach 90., od początku miało instalacje ciepłej wody. W 2013 roku Spółdzielnia rozpoczęła program wymiany piecyków gazowych na wodę podgrzewaną z sieci ciepłowniczej. Na pierwszy ogień poszły 2 bloki na osiedlu Piastów. Kolejne 2 bloki dołączyły do modernizacji rok później.

Nasi mieszkańcy szeroko komentowali inwestycje wprowadzające centralną ciepłą wodę. Ci u których zlikwidowano piecyki gazowe, bardzo tą zmianę  zachwalali. Dlatego w związku z licznymi prośbami naszych członków postanowiliśmy podejść do sprawy kompleksowo - podkreśla Elżbieta Okine-Tyrkiel, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ. 

Zgodnie z umową, Program ciepłej wody użytkowej ma objąć 65 budynków spółdzielni, co oznacza przyłączenie do sieci około 10 MW. Oczywiście cały proces rozciągnie się w czasie. Co roku modernizowane będzie kilka budynków.

SM Mistrzejowice-Północ to już kolejna spółdzielnia, która zdecydowała się na kompleksową wymianę piecyków gazowych na ciepłą wodę użytkową. Podobną umowę w tym roku podpisała już SM Nowy Prokocim, która rozpoczęła modernizację w swoich 44. budynkach. W tym roku zakończy się też realizacja inwestycji w ramach kompleksowej umowy podpisanej w 2011 roku z SM „Na Kozłówce”. Nowa technologia oprócz swoich atutów, takich jak niższe koszty podgrzania wody i zdecydowanie większy komfort jej użytkowania, zapewni też znaczące podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. Statystyki wypadków z udziałem użytkowanych w mieszkaniach piecyków gazowych są bowiem zatrważające. W poprzednim sezonie grzewczym (październik 2013 - kwiecień 2014) krakowscy strażacy odnotowali 174 zatrucia tlenkiem węgla, z czego 8 osób nie udało się już uratować.

W większości krakowskich budynków wielorodzinnych, wybudowanych w drugiej połowie XX wieku, do dziś wykorzystuje się do podgrzewania wody sanitarnej indywidualne podgrzewacze gazowe. Technologia ta była skutkiem obowiązujących wówczas planów zaopatrzenia Krakowa w ciepło sieciowe, które nie przewidywały dostaw w okresie letnim. Ponieważ jednak ciepło to jest dziś dostępne przez cały rok, nic już nie stoi na przeszkodzie aby zastąpić piecyki gazowe znacznie bezpieczniejszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Właśnie w tym celu, pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, został stworzony Program ciepłej wody użytkowej w 2004 roku. Jego twórcami są Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, EDF Polska S.A. oddział nr 1 w Krakowie (krakowska elektrociepłownia) oraz CEZ Skawina S.A. Przez pierwsze 10 lat funkcjonowania Programu udało się zlikwidować piecyki gazowe w ponad 14 000 mieszkań i kilkudziesięciu firmach oraz instytucjach takich jak szkoły, przedszkola, czy żłobki. Jeżeli budynek, w którym mieszkasz, ogrzewany jest ciepłem z miejskiej sieci, to możesz korzystać również z wody podgrzewanej ciepłem sieciowym. Administratorów i zarządców budynków zapraszamy do współpracy.

SM "Nowy Prokocim" podpisała umowę kompleksową w ramach programu "ciepła woda użytkowa"

W czwartek, 19 lutego przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA, EDF Polska SA Oddział nr 1 w Krakowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim podpisali umowę, dzięki której piecyki gazowe i elektryczne bojlery podgrzewające wodę zostaną zastąpione nowoczesną i bezpieczną instalacją cieplną. Inwestycja ma zostać zakończona do 2022 roku.

Pierwsze prace rozpoczną się już w lutym tego roku. Dzięki Programowi „Ciepła woda użytkowa" 10 tysięcy mieszkańców dzielnicy Prokocim skorzysta z bezpiecznego i wygodnego rozwiązania wody podgrzewanej ciepłem sieciowym. Podpisanie umowy poprzedził projekt pilotażowy zrealizowany w czterech obiektach, który sprawdził się doskonale. W sumie na osiedlu Nowy Prokocim centralna ciepła woda będzie dostępna w 48 budynkach. 

Większy komfort użytkowania i nowa technologia, która stosowana jest w ramach projektu zapewni podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. W tym kontekście warto podkreślić, że w poprzednim sezonie grzewczym (od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku) krakowscy strażacy odnotowali 174 zatrucia tlenkiem węgla.

Ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest użytkownikowi poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni. Dzięki temu znikają uciążliwości związane z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych.

W 2014 roku programem "Ciepła Woda Użytkowa" zostało objętych 69 obiektów w Krakowie, w wyniku czego zlikwidowano ponad 3400 piecyków gazowych.

Gorąco zachęcamy kolejne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do podpisania kompleksowych umów na realizację Programu „Ciepła woda użytkowa”.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.