Ciep?o Krakowa

TARYFA I CENNIKI

Uprzejmie informujemy, ?e w dniu 15 grudnia 2018 r. decyzj? nr OKR-4210-30(8)/2018/215/XVII/JM Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zosta?a zatwierdzona nowa taryfa dla ciep?a Miejskiego Przedsi?biorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Taryfa zosta?a opublikowana w dniu 17 grudnia 2018 roku w Dzienniku Urz?dowym Wojewdztwa Ma?opolskiego pod pozycj? 8752 i wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Od 1 stycznia 2019 roku now? taryf? wprowadzaj? rwnie? do stosowania dwaj wytwrcy ciep?a, tj. CEZ Skawina S.A. oraz Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczaj?cy ciep?o z Zak?adu Termicznego Przetwarzania Odpadw (ZTPO).
W zwi?zku z powy?szym od dnia 1 stycznia 2019 roku ulegn? zmianie:

Poni?ej prezentujemy taryf? (ceny i stawki op?at) obowi?zuj?c? od dnia 1 stycznia 2019 roku, b?d?c? skutkiem zmiany taryfy dla MPEC S.A. w Krakowie oraz taryf dla wytwrcw ciep?a, tj. CEZ Skawina S.A. i Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A..

Taryfy aktualne

Cenniki aktualne

Taryfy archiwalne

Cenniki archiwalne


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.