Ciepło Krakowa

TARYFA I CENNIKI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą taryfy wytwórcy ciepła ArcelorMittal Poland S.A., która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 lutego 2017 r., zmianie ulegnie taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. W związku z powyższym od 15 marca 2017 r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w taryfie MPEC S.A. w Krakowie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A., ArcelorMittal Poland S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A. (zakład ZTPO).

Zmiana cen ciepła i opłat za zamówioną moc cieplną nie spowoduje sumarycznego wzrostu obciążenia dla Odbiorców z w/w grup taryfowych.
Do cen i stawek opłat zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT.

Taryfy aktualne

Cenniki aktualne

Taryfy archiwalne

Cenniki archiwalne


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.