.

o firmie

     Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Cieplnego w Krakowie zaczyna się dość skromnie: ledwie 30 km sieci i kilkanaście kotłowni... Dziś to potentat zarządzający setkami kilometrów połączeń.

     Choć wydawać by się mogło, że miejskie ciepłownictwo towarzyszy nam od zamierzchłych czasów, jego początek datuje się dopiero na końcówkę XIX wieku. Wtedy to do ogrzewania mieszkań po raz pierwszy zaczęto używać ciepła powstającego przy produkcji energii elektrycznej. Krakowskie budynki ogrzewane były głównie piecami węglowymi, w niektórych jednak powoli zaczęły się pojawiać instalacje centralnego ogrzewania. Kotłownie lokowano bezpośrednio w ogrzewanych tym sposobem obiektach i to właśnie te pierwsze, lokalne kotłownie po II wojnie światowej zaczęło przejmować powołane w 1953 r. przedsiębiorstwo Miejskie Ciepłownie (MC).

     Nieśmiałe początki

     W momencie utworzenia Miejskich Ciepłowni ich głównym zadaniem była konserwacja osiedlowych źródeł cieplnych i sieci. Nie było tego dużo – siedem kotłowni w Nowej Hucie, pięć w starych dzielnicach Krakowa i około 30 kilometrów sieci ciepłowniczej. Do realizacji tych zadań w MC zatrudniono 127 osób, które powoli zaznajamiały się ze szczegółami działania nowego sposobu ogrzewania krakowskich budynków. Stan posiadania Miejskich Ciepłowni powiększył się trzy lata po powołaniu przedsiębiorstwa, w 1956 r. Wtedy przejęto w zarząd wszystkie kotłownie lokalne w budynkach należących do miejskich i dzielnicowych zarządów budynków mieszkalnych. Rok później udało się też przejąć kotłownię parową w Krzesławicach, która zaopatrywała w ciepło zakłady mleczarskie, zakłady mięsne i piekarnie. Jednocześnie powstało również pierwsze w Krakowie pogotowie techniczne. Rozwój przedsiębiorstwa wiązał się także ze zmianą nazwy. W 1962 r. MC przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które dziś znamy przede wszystkim pod skrótową nazwą MPEC.

     W poszukiwaniu nowych źródeł ciepła

     W 1959 r. w Krakowie rozpoczyna się budowa pierwszego odcinka sieci magistralnej wyprowadzonej z kombinatu Huty im. Lenina. Tym samym MPEC uzyskuje swoje pierwsze stacje wymienników ciepła o łącznej mocy 140 MW. To właśnie nowohucki kombinat w tym okresie zaopatrywał Kraków w ciepło. Miasto wciąż się jednak rozrastało i wiadomo było, że konieczne jest znalezienie innych źródeł ciepła. Udaje się to już rok później – niektóre krakowskie budynki oraz osiedla mieszkaniowe zostają wtedy podłączone do zupełnie nowego źródła ciepła elektrociepłowni Dajwór, która wcześniej służyła mieszkańcom jako elektrownia. Umożliwiło to powstanie lokalnego systemu ciepłowniczego o mocy 58 MW. Elektrociepłownia wciąż była jednak zdecydowanie za mała na potrzeby ogrzania całego miasta. Na prawdziwą rewolucję trzeba było jeszcze trochę poczekać. Ta nadeszła dziesięć lat później, w 1970 r. Wtedy po raz pierwszy ciepło popłynęło z nowej elektrociepłowni w Łęgu. Jako pierwsze ogrzewano osiedla Bieńczyce, Mistrzejowice i Dąbie. Równocześnie z rozbudową elektrociepłowni rozpoczyna się również budowa czterech magistrali ciepłowniczych: Wschodniej (uruchomiona w 1970 r., objęła swym zasięgiem teren Czyżyn, byłego lotniska w Rakowicach i niemal całej Nowej Huty), Zachodniej (1970; Dąbie, Grzegórzki, część dawnego Kazimierza, Wawel oraz kompleks budynków Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego), Północnej (1970; osiedle Wieczysta, Olsza, Prądnik Biały i Czerwony, rejon ul. 18 Stycznia) oraz Południowej (1974; Płaszów, Bieżanów, Prokocim, Wola Duchacka, Kurdwanów). W tym czasie krakowski MPEC należał już do największych w kraju pod względem powierzchni ogrzewanych mieszkań i liczby zatrudnionych pracowników. Nic dziwnego, pracy było wiele. Tym bardziej że w 1973 r. przedsiębiorstwo uzyskało nowoczesną bazę przeładunkową węgla i koksu w Krzesławicach. Rokrocznie przeładowywało się tam ok. 158 tysięcy ton węgla. Kilka lat później rozpoczyna się też budowa magistrali Skawina – Kraków, która ma zapewnić dostawy ciepła od dwóch producentów – z Łęgu oraz elektrowni w Skawinie. W ciepło stamtąd jako pierwsze zaopatrywany będzie Ruczaj w połowie lat 80. To również to osiedle uzyska wtedy całoroczną dostawę ciepłej wody użytkowej. Z ważniejszych zdarzeń lat 80. warto też odnotować powstanie pierwszego pierścieniowego spięcia magistral północnej i zachodniej w rejonie ul. Królewskiej. Oznacza to pojawienie się możliwości przesyłania energii z dwóch niezależnie od siebie działających źródeł.

     Otwarcie na Zachód

     Nadejście lat 90. to początek prawdziwej rewolucji i ogromnego rozwoju firmy. MPEC przyjął nowe koncepcje rozwoju oparte na zachodnich wzorcach i konsekwentnie wprowadzał je w życie. W 1992 r. przedsiębiorstwo podpisuje umowę z Bankiem Światowym, na mocy której otrzymuje dużą pożyczkę (pieniądze przeznaczone są na modernizację sieci ciepłowniczej). W tym samym roku opracowany zostaje też krótkoterminowy program tzw. rehabilitacji systemu – Master Plan I. Na fali zmian po roku 1989, podobnie jak w innych przedsiębiorstwach, zmienia się też forma własności MPEC. W 1993 r. przedsiębiorstwo staje się spółką akcyjną ze stuprocentowym udziałem gminy Kraków. Wtedy też nawiązuje ona współpracę z kilkoma zagranicznymi partnerami. W ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Likwidacji Niskiej Emisji nawiązano kontakt z kilkoma amerykańskimi firmami; z kolei we współpracy ze szwedzkim SWECO MPEC opracował Studium Master Plan II, dotyczący długoterminowego programu unowocześnienia systemu do 2010 r. W tym samym czasie likwidacji ulega ciepłownia w Krakowskich Zakładach Sodowych, kończą się też inwestycje umożliwiające przesył ciepła z elektrowni Skawina do dalszych regionów Krakowa. Wybudowane zostało spięcie magistrali skawińskiej z siecią krakowskiej elektrociepłowni, uruchomiono przepompownię „Zakrzówek” i „Wrocławska”, wyłączono też z eksploatacji przepompownię „Dajwór”. Rewolucja przebiegała również w zakresie obsługi systemu. W 1995 r. zaprojektowano, wykonano i wdrożono unikatowy w polskiej branży ciepłowniczej komputerowy system monitoringu i nadzoru 40 największych zautomatyzowanych wymienników ciepła. Umożliwił on zdalną kontrolę podstawowych parametrów stacji wymienników dużych mocy, przyczynił się też do szybszego reagowania pracowników służb technicznych na wszelkie nieprawidłowości. Rok później do grona klientów MPEC dołącza naprawdę poważna instytucja, jednocześnie jeden z symboli Krakowa. Na Zamku Królewskim na Wawelu zamontowana zostaje oparta na najnowszej światowej technologii wymiennikownia ciepła. Od tej pory ten jeden z najważniejszych polskich zabytków ogrzewany jest ciepłem właśnie z MPEC.  

     Kierunek: modernizacja i ekologia

     W 1996 r. przeprowadzona zostaje pełna modernizacja oraz automatyzacja węzłów cieplnych starego typu. W tym samym roku spora zmiana czeka też klientów – zgodnie z programem racjonalizacji zużycia energii cieplnej zostają opomiarowane jej dostawy. Nieuchronne zmiany czekały też kotłownie. W ramach współpracy z Fundacją Ekofundusz oraz dzięki ekokonwersji polskiego zadłużenia i współpracy z Bankiem Światowym MPEC zaczyna likwidować swoje kotłownie węglowe, niektóre modernizuje. I tak pod koniec lat 90. dokonano np. przebudowy kotłowni przy ul. św. Jana 2, która wcześniej była opalana koksem. Dzięki wprowadzeniu opalania na gaz nastąpiła wyraźna poprawa jakości powietrza w Rynku Głównym.
     W ramach programów pomocowych MPEC likwidowało także kotłownie na paliwo stałe, będące we władaniu innych podmiotów, co w efekcie przyczyniło się do wzrostu liczby odbiorców. W 1997 r. pozyskano aż 193 nowych klientów, wśród których znalazły się m.in.: Politechnika Krakowska, KFAP, Fabryka Maszyn Odlewniczych, czy osiedle mieszkaniowe na Łepkowskiego.
    Wzrost liczby odbiorców, modernizacja systemu ciepłowniczego i podnoszenie jego sprawności pozwoliły MPEC uzyskać jedne z najniższych cen energii w Polsce. Nie oznaczało to jednak, że firma osiadła na laurach. W 1999 r. MPEC powołał podległą sobie spółkę – Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO”, której zadaniem jest realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych spłacanych z oszczędności energii. Cały czas likwidowano też kotłownie koksowe, dzięki czemu MPEC zniknęło z „listy trucicieli”, czyli zakładów uciążliwych dla środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego. Co więcej, uczestnictwo w programie likwidacji niskiej emisji poskutkowało uzyskaniem Świadectwa Czystszej Produkcji.
    To oczywiście nie oznaczało końca działań proekologicznych. W MPEC wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący aspekty jakościowe i środowiskowe zgodnie z normami ISO 9002 oraz ISO 14001, a na początku nowego tysiąclecia udało się zlikwidować wszystkie należące do MPEC kotłownie węglowe. Od likwidacji ostatniej, „Balickiej” przy ul. Lindego, firma nie wykorzystuje już paliw stałych do produkcji ciepła. W tym czasie udało się też pozyskać nowych dużych odbiorców, m.in. Kampus UJ, Centrum M1, Centrum Usługowe PLAZA oraz kilka sporych hipermarketów.

     Miliony euro na krakowską sieć

     W 2003 r. długość sieci cieplnej wynosiła już ponad 724 km, z czego ok. 20 proc. stanowiła wykonana według najnowszych technologii sieć preizolowana. Dodatkowo, przez ostatnie 10 lat MPEC udało się zmodernizować ponad 2 tys. węzłów cieplnych dzięki zamontowaniu urządzeń w pełni zautomatyzowanych, wyposażonych w automatykę pogodową. Rok później firma została uhonorowana dwoma ważnymi nagrodami – statuetką Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2003 oraz nagrodą „Panteon Polskiej Ekologii”.
   Rok 2004 to również ważny moment dla mającego się rozpocząć wielkiego programu modernizacyjnego sieci ciepłowniczej. Wtedy to MPEC złożył kompletną dokumentację do Komisji Europejskiej w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności, które mógłby przeznaczyć na realizację programu. Pozytywną decyzję o bezzwrotnej dotacji udało się uzyskać już rok później. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 54,4 mln euro można  było rozpocząć m.in. wymianę 132 km sieci ciepłowniczej oraz modernizację 535 węzłów cieplnych, co zasadniczo wpłynęło na poprawę wskaźnika strat ciepła w systemie. Dzięki sprawnemu przygotowaniu i realizacji projektu ze źródeł Funduszu MPEC został nagrodzony wyróżnieniem Eko-Lidera Funduszu Spójności podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu. Wkrótce udało się uzyskać kolejne nagrody - tym razem był to tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz nagroda w ramach X Edycji Konkursu Małopolska Nagroda Jakości 2008.

     Walka z niską emisją nabiera rozpędu

    W 2009 r. MPEC zakończył prace finansowane ze środków z Funduszu Spójności związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w Krakowie. Łącznie w latach 2006-2009 zmodernizowano 99 km sieci wysokoparametrowej, 33 km sieci niskoparametrowej (osiedlowej) oraz 535 węzłów grzewczych. W 2009 r. podłączono też do miejskiej sieci 98 budynków o łącznej mocy ok. 22 MW, wybudowano 5,8 km nowej sieci, a łączny rynek dostawy ciepła został powiększony o 40,17 MW. Do klientów przedsiębiorstwa dołączyło m.in. Centrum Handlowe Bonarka, zabudowy mieszkaniowe na Zabłociu czy Urząd Miasta przy pl. Wszystkich Świętych. MPEC został też laureatem pierwszej edycji Światowej Nagrody Klimatycznej dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej. W kolejnych latach (2010-2011) podłączono 142 budynki, co wymagało budowy ponad 10 km nowej sieci cieplnej oraz 159 węzłów wymiennikowych. Zaostrzyła się również walka MPEC z niską emisją – przedsiębiorstwo podłączało do miejskiej sieci coraz więcej budynków ogrzewanych dotychczas indywidualnymi piecami węglowymi lub przy użyciu kotłowni węglowych. 

    Prawdziwa rewolucja w walce o czyste powietrze w Krakowie nadeszła jednak w roku 2012, kiedy podpisano wielostronne porozumienie pomiędzy MPEC, EDF Polska, CEZ Skawina, Województwem Małopolskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gminą Miejską Kraków, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz TAURON Sprzedaż. Co to oznaczało? Przede wszystkim, po raz pierwszy, wspólną walkę z niską emisją. Co niezmiernie ważne, to walka, w którą zaangażowali się wszyscy dostawcy mediów (energii cieplnej, elektrycznej i gazu), a także jednostki współfinansujące to zadanie.

     Nowa szansa – zakaz palenia węglem

    Kolejny rok to kolejny przełom dla całego miasta. Wtedy bowiem, w listopadzie, sejmik wojewódzki podejmuje uchwałę w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków. Wymusza ona na właścicielach i zarządcach nieruchomości likwidację palenisk węglowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Oznaczało to przełom nie tylko dla krakowskiego powietrza i ochrony środowiska, ale i nowe możliwości rozwoju dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie było to jednak ogromne wyzwanie. 

 MPEC starało się więc wyjść naprzeciw potrzebom potencjalnych odbiorców, którzy nie mogli do końca wiedzieć, jak powinien wyglądać proces likwidacji paleniska i wymiany na inne źródła ciepła. W mieście pojawiły się więc mobilne punkty obsługi klienta MPEC, w których można było "zasięgnąć języka" na temat m.in. dofinansowań oraz możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Obowiązek likwidacji palenisk węglowych już w 2014 r. zaczął przynosić efekty. Wprawdzie z punktu widzenia poprawy jakości powietrza nie były one do końca zadowalające, jednak MPEC udało się pobić rekord przyłączeń dokonanych w ciągu roku – wtedy było to 695 zlikwidowanych palenisk w 53 budynkach, które podłączono do sieci ciepłowniczej. Wynik ten mógłby być jeszcze lepszy. Niestety, wpłynęło na niego zaskarżenie uchwały sejmiku do NSA i niepewna przyszłość zakazu palenia węglem związana z zawiłościami prawnymi na szczeblu centralnym. Mimo wszystko rok 2015 zakończył się kolejnym rekordem nowych podłączeń i likwidacji palenisk węglowych.

    Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też program CWU (ciepła woda użytkowa), realizowany przez MPEC wspólnie z EDF Polska i CEZ Skawina pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta. Dzięki CWU krakowianie mogą pozbyć się piecyków gazowych i otrzymywać ciepłą wodę. Podgrzewana jest ona przez ciepło z miejskiej sieci. W październiku 2015 r. udało się zakończyć program w SM Na Kozłówce, gdzie CWU zyskało prawie 8 tys. mieszkańców; podpisano też umowy z kolejnymi spółdzielniami.

Ekologiczne ciepło zamiast niskiej emisji

MPEC S.A. sukcesywnie realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji (projekt PONE). Od 2005 r. do 2017 r.  podłączono do miejskiej sieci 385 budynków, likwidując tym samym ponad 4 500 palenisk węglowych.

   W 2016 roku w ramach inwestycji na rzecz PONE Spółka osiągnęła najlepszy wynik, licząc moc podłączonych obiektów. Wyniosła ona 7,6 MW, notując wzrost o 70% w porównaniu do roku 2015.

   Aktualnie MPEC S.A. realizuje największą, wspartą przez środki europejskie, inwestycję ciepłowniczą w Polsce. Całkowity koszt projektu to  365 000 000 zł. Podpisana w październiku 2017 roku umowa umożliwia otrzymanie 152 000 000 zł dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
2014-2020 na realizację 3 projektów ciepłowniczych, których celem jest zmniejszenie emisji CO2, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w domowych piecach oraz w kotłowniach wykorzystujących paliwa stałe. Ponadto realizowane inwestycje bezpośrednio przyczyniają się do zwiększenia wykorzystania energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci ciepłowniczej, wraz z węzłami i przyłączami cieplnymi umożliwiającymi podłączenia nowych obiektów oraz (w mniejszym stopniu) budynków istniejących, posiadających inne źródło ciepła. Kolejnym celem projektów realizowanych w ramach środków europejskich jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz emisji gazów cieplarnianych.

 

 

   

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie jest Spółką Akcyjną, której sposób organizacji, zarządzania oraz działania regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego. 

Właścicielem 100% akcji Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Krakowa, której majątkiem dysponuje Prezydent Miasta Krakowa. Posiadane przez Gminę akcje: MPEC S.A, MPK S.A oraz MPWiK S.A zostały wniesione w 1999 r do nowo powstałej Spółki – Krakowski Holding Komunalny. 

Podstawowym aktem regulującym działalność Spółki jest Statut Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, który określa nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału oraz władze Spółki.

 

Walne Zgromadzenie 

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

 

Rada Nadzorcza

Osoby reprezentujące Gminę Kraków

 • Franciszek Gaik - Przewodniczący

 • Jan Choczaj - Z-ca przewodniczącego

 • Marian Romanek - Członek

 • Mariusz Szubra - Członek

Osoby reprezentujące MPEC.S.A

 • Urszula Szklar - Sekretarz

 • Jacek Rzeszutek - Członek

 

Zarząd MPEC S.A.

 • Marian Łyko - Prezes Zarządu

 • Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu - ds. Inwestycji

 • Marek Mazurek - Członek Zarządu - ds. Eksploatacji

 • Witold Warzecha - Członek Zarządu - ds. Rozwoju

 • Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie
 • Adres: al. Jana Pawła II 188 Kraków, kod: 30 - 969,
 • Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Numer KRS: 0000058452
 • Numer PKD: 3530Z
 • Numer EKD: 3530
 • Numer REGON: 350653461
 • Numer NIP: 675-000-12-02
 • Kapitał zakładowy: 35 600 000,00 zł.
 • Kapitał wpłacony: 35 600 000,00 zł.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 2007 3530Z,

2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 2007 4120Z,

3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 2007 4322Z,

4. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 2007 4329Z,

5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 4399Z,

6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 2007 4690Z,

7. Transport drogowy towarów PKD 2007 4941Z,

8. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 2007 6499Z,

9. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 2007 6832Z,

10. Działalność w zakresie architektury PKD 2007 7111Z,

11. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 2007 7112Z,

12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 2007 7219Z,

13. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 7490Z,

14. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 2007 8110Z,

15. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 2007 8122Z,

16. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 2007 8299Z,

17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 2007 8559B.

Z preambuły do kodeksu Etyki:

"MPEC S.A. w Krakowie jest świadome swojej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników.

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania jasnych zasad postępowania, które tworzą ramy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Działania osób reprezentujących przedsiębiorstwo spółki jak również każdego z pracowników oparte są na osobistej odpowiedzialności, szczerości, lojalności, a także szacunku wobec drugiego człowieka i środowiska.

Celem MPEC S.A. w Krakowie jest dostarczanie klientom takich usług, które z jednej strony w pełni spełniają ich potrzeby, z drugiej zaś przyczyniają się do osiągnięcia wymiernego sukcesu przedsiębiorstwa. Przez sukces przedsiębiorstwa rozumie się: wzrost wartości firmy oraz wysoki poziom zadowolenia klientów z oferowanych usług".

Perła Polskiej Gospodarki

Prestiżowa statuetka „Małopolski Dąb” Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan przyznawana jest tym, którzy w sposób znaczący:

 • przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości rozwijając biznes oparty na najwyższych standardach,
 • pomagają w tworzeniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców,
 • dbają o dobrą kondycję gospodarczą Małopolski wzmacniają siłę ekonomiczną regionu i Polski.

W XX edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie otrzymało Certyfikat Jakości Biznesu. Już po raz jedenasty (nieprzerwanie od 2007 roku) otrzymywaliśmy tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play". Uczestnicy programu ubiegający się o przyznanie certyfikatu musieli udowodnić, że w swoich działaniach kierują się rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością. Potrafią usatysfakcjonować klientów, uważają za naturalne dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, a także wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec dostawców i skarbu państwa. Przyznanie certyfikatu jest traktowane przez MPEC S.A. jako zobowiązanie wobec klientów i wszystkich stron zainteresowanych działalnością spółki do podejmowania dalszych działań doskonalących.

Od 2000 roku Spółka posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Jego potwierdzeniem jest uzyskany międzynarodowy certyfikat ISO 9001. W 2001 roku w Spółce został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001 uwieńczony uzyskaniem certyfikatu. Dopełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarządzania BHP spełniającego wymagania normy PN-N-18001 oraz specyfikacji OHSAS 18001. Zakres wszystkich posiadanych przez MPEC SA w Krakowie certyfikatów obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła oraz produkcję kompaktowych węzłów cieplnych.

 

Złoty Sponsor Willi Decjusza 2016

CWB to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade®, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, analizy w największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej zostaje przyznany firmom, które otrzymały najwyższą ocenę stabilności według D&B.

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

Światowa Nagroda Klimatyczna

Lider Restrukturyzacji 2009

Krakowski Dukat 2009

Usługa „dostawa ciepła systemowego” w postaci centralnego ogrzewania i ciepłej wody otrzymała Laur „Teraz Polska”. Ta prestiżowa nagroda została przyjęta w 2009 roku w imieniu polskiej branży ciepłowniczej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. MPEC S.A. w sposób szczególny, jako lider polskiej branży ciepłowniczej i uczestnik projektu, odnajduje w tej nagrodzie wyróżnienie za swoje dokonania i prace innowacyjne.

 

Małopolska Nagroda Jakości


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.