Ciep?o Krakowa

Mieszka?cu, skontaktuj si? z w?a?cicielem/administratorem budynku, w ktrym mieszkasz.
Decyzj? o:

    1. wprowadzeniu zmian w dostarczanych us?ugach,
    2. pod??czeniu budynku do sieci cieplnej,
    3. likwidacji paleniska w?glowego

podejmuje w?a?ciciel/administrator budynku po konsultacji z Lokatorami.

Mieszka?cu, masz pytania, w?tpliwo?ci, chcesz zapozna? si? z nasz? dzia?alno?ci? i ofertami? 
Specjalnie dla Ciebie skompletowali?my informacje i odpowiedzi na najcz??ciej zadawane pytania. Zapoznaj si? z nimi i pami?taj, ?e Ty te? masz wp?yw na decyzje zarz?dcw nieruchomo?ci!

Zast?p w?giel ciep?em sieciowym

W?a?cicielom i Zarz?dcom nieruchomo?ci, ktrzy ogrzewaj? budynek za pomoc? palenisk w?glowych proponujemy, zamian? systemu ogrzewania na ekologiczny. Oferta dotyczy budynkw zlokalizowanych w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciep?owniczej i obejmuje budow? przy??cza cieplnego wraz z w?z?em cieplnym.

Zach?camy do zapoznania si? z naszymi publikacjami. Zawarli?my w nich wszystkie najwa?niejsze informacje dotycz?ce dzia?a? MPEC na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz planw rozbudowy infrastruktury ciep?owniczej. 

Prace zrealizowane w ramach PONE

?rdmie?cie, obszar wewn?trz II obwodnicy:

Na podstawie opracowanej koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci cieplnej na obszarze zinwentaryzowanych palenisk w?glowych wewn?trz II obwodnicy zrealizowano w ostatnim czasie inwestycje na ulicach:

Obecnie dzia?ania z zakresu PONE koncentruj? si? na obszarze Kazimierza i b?d? kontynuowane w ramach jednego z Projektw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

Zach?camy rwnie? do zapoznania si? z map? miejskiej sieci ciep?owniczej.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.