RSS
A A A
SmodBIP

Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia, że z dniem 26 września br. rozpoczyna dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.
Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 24.09.2018
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 24.09.2018
Dokument oglądany razy: 7 108