RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna

Obszar nadzoru Prezesa Zarządu
/Dyrektora Generalnego/

Dyrektor ds. Organizacji
Dział ds. Systemów Zarządzania
Biuro Promocji i Zarządzania Informacją
Biuro Polityki Personalnej
Dział Radców Prawnych
Dział Kontroli Wewnętrznej
Dział BHP
Biuro Rachunkowości
Obszar nadzoru Wiceprezesa Zarządu
/Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju/

Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt POIiŚ
Dział Zarządzania Projektami
Dział ds. Przygotowania Inwestycji
Zakład Inwestycji i Remontów
Biuro Rozwoju Rynku Ciepła
Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Eksploatacji/

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Wschód
Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Zachód
Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Północ
Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Południe
Dział Infrastruktury Technicznej
Dyrektor ds. Technicznych
Zakład Utrzymania Ruchu
Biuro Dokumentacji Technicznej
Obszar nadzoru Członka Zarządu

/Dyrektora ds. Lodistyki/
Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem
Biuro Administracji i Logistyki
Dział Terenowo Prawny
Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży
Biuro Informatyki
Dział Zamówień

schemat organizacyjny wg. stanu na dzień 01.07.2018r.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 09.07.2018
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 05.02.2018
Dokument oglądany razy: 7 942