RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Cennik obowiązujący od 01.01.2019r.

Cennik

Sznowni Państwo

Informujemy, że w związku z zaprzestaniem z dniem 31.05.2018 r. dostawy ciepła przez dotychczasowego producenta tj. ArcelorMittal Poland S.A., zmianie ulegnie taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Od dnia 1.06.2018 r. ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej będą dostarczać następujący producenci, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, CEZ Skawina S.A. i Krakowski Holding Komunalny S.A. (zakład ZTPO).
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w taryfie MPEC S.A. w Krakowie, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających ciepło do tej sieci. Stąd po zaprzestaniu dostawy ciepła przez ArcelorMittal Poland S.A. zmieni się udział pozostałych źródeł w dostarczanym cieple i dostarczanej mocy cieplnej. Uwzględniając te zmiany Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OKR-4210-11(6)/2018/215/XVIA/UJN z dnia 8 czerwca 2018 r. zatwierdził zmianę taryfy dla MPEC S.A. w Krakowie. Decyzja została opublikowana w dniu 11 czerwca 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 4208.
W związku z tym od 1 lipca 2018 r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO). Obniżeniu ulegnie miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną o 39,92 zł/m-c oraz wzrośnie cena ciepła o 0,01 zł/GJ

Cennik obowiązujący od 01.07.2018r.

Cennik obowiązujący od 03.01.2018r.

Cennik obowiązujący od 15.03.2017r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2017r.

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujący od 03.01.2018r.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 29.06.2018
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.06.2018
Dokument oglądany razy: 6 960