RSS
A A A
SmodBIP

Rekrutacja


Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy wysyłać na adres:


Biuro Polityki Personalnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, fax: 12 644-55-10 lub e-mail: rekrutacja@mpec.krakow.pl


Na dokumentach aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135).”
Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 30.11.2017
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 17.11.2017
Dokument oglądany razy: 10 181