RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznych: Część I Zadania 1, 2, 3, 4 i 5 - przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową ze Stacji Wymienników Ciepła (SWC) ul. Witosa 23 w Krakowie, Część II - przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie z sieci niskoparametrowej ze SWC na os. Szkolnym 6 w Krakowie.

Data wszczęcia: 10.08.2018 ,Status : rozstrzygnięty