RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Pismo RZ/731/2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.10.2018r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej".

Data wszczęcia: 07.08.2018 ,Status : w toku