RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę odcinków magistral ciepłowniczych DN 800 (W1 o długości 280 m oraz W2 o długości 340 m) na rurociągi preizolowane: od punktu pomiędzy 1WPS7WI –1WPS8WI do punktów stałych przy Spółdzielni Mieszkaniowej Mostostalowiec – etap 1

Data wszczęcia: 21.06.2018 ,Status : rozstrzygnięty