RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów klapowych oraz dostawa, dobór i montaż napędów do klap wraz z pierwszym uruchomieniem.

Data wszczęcia: 02.05.2018 ,Status : rozstrzygnięty