RSS
A A A
SmodBIP

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową dostawę gazu na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu".

Data wszczęcia: 21.04.2018 ,Status : w toku