RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Pismo IZ/322/2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.05.2018 r.

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na dostawę zaworów klapowych oraz dostawa, dobór i montaż napędów do klap wraz z pierwszym uruchomieniem.

Data wszczęcia: 02.05.2018 ,Status : w toku