RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja z otwarcia ofert IZ-U-6-2018

Przetarg nieograniczony pn.. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 2) nr POIS.01.06.02-00-0005/16 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Data wszczęcia: 10.04.2018 ,Status : w toku

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- IZ-U-6-2018 Pytanie i odpowiedź (Pismo nr IZ-199-2018)

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 1425