RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe w formie zaprojektuj i wybuduj pn. „Magistrala Skawina – Kraków. Sekcja nr 3. Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN 800 na 2 x DN 1000 - od komory 3ZKXVIII (rej. ul. Pszczelnej) do wylotu tunelu po południowej stronie ul. Grota Roweckiego”.

Data wszczęcia: 22.01.2018 ,Status : unieważniony