RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: przetarg nieograniczony na dostawę 110 sztuk detektorów ze zdalnym odczytem dla systemu nadzoru nad instalacjami alarmowymi w sieciach preizolowanych.

Data wszczęcia: 29.01.2018 ,Status : rozstrzygnięty