RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.03.2019 z powodu:

postępowanie zakończone

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/budowy osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC dla lokalizacji: Część 1 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Kazimierzowskie 12 w Krakowie Część 2 – Stacja Wymienników Ciepła (SWC) os. Jagiellońskie 33 w Krakowie.

Data wszczęcia: 31.10.2017, usunięty ,Status : rozstrzygnięty

Wersja do druku