RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.03.2019 z powodu:

postępowanie zakończone

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA TRZECH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE : 1.Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I 2.Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I 3. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – etap I

Data wszczęcia: 04.12.2017, usunięty ,Status : rozstrzygnięty

- Zapytanie ofertowe

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 3061
 
Wersja do druku