RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na zakup kompletnych liczników ciepła dla celów inwestycji i modernizacji na rok 2018- IZ/R/80/2017

Data wszczęcia: 23.11.2017 ,Status : rozstrzygnięty