RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Cennik obowiązujący od 15.03.2017r.

Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-44(8)/2016/215/XV/MGI z dnia 30 listopada 2016 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Taryfa została opublikowana w dniu 30 listopada 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 6872 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
MPEC S.A. w Krakowie mając na uwadze oczekiwania Odbiorców, jak również wolę utrzymania konkurencyjnych cen ciepła postanowiło przygotować nową taryfę dla ciepła, której zastosowanie nie spowoduje wzrostu obciążeń dla naszych Odbiorców – mieszkańców Krakowa i Skawiny.
Zatwierdzona taryfa dla ciepła MPEC S.A w Krakowie, w tym nowe stawki opłat za dystrybucję zakupionego od wytwórców ciepła oraz ceny wytworzonego ciepła w kotłowniach, skutkują utrzymaniem sumarycznego obciążenia dla Odbiorców zaopatrywanych przez MPEC S.A. na poziomie roku 2016.
Na naszą propozycję pozostawienia cen na poziomie roku 2016 pozytywnie odpowiedzieli wytwórcy ciepła, tj. EDF Polska S.A. Oddział I w Krakowie oraz CEZ Skawina S.A., którzy również dysponują nowymi taryfami dla ciepła zastosowanymi od 1 stycznia 2017 r.
W związku z powyższym zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. w Krakowie, EDF Polska S.A. Oddział I w Krakowie oraz CEZ Skawina S.A. nie spowodują wzrostu kosztów ogrzewania.
Ceny i stawki opłat zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT.

Cennik obowiązujący od 01.01.2017r.

Cennik obowiązujący od 01.08.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.02.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujacy od 01.01.2015r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 23.12.2016
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 5 875