RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięto: Aktualne oferty pracy do dnia 19.04.2016r.-Inżynier w Dziale ds. Przygotowania Inwestycji, Inżynier w Dziale ds. Nowych Klientów

Rekrutacja

Oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy wysyłać na adres:

Biuro Polityki Personalnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, fax: 12 644-55-10 lub e-mail: rekrutacja@mpec.krakow.pl

Na dokumentach aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135).”

Aktualne oferty pracy do dnia 19.04.2016r.

Inżynier w Dziale ds. Przygotowania Inwestycji

Inżynier w Dziale ds. Nowych Klientów

Aktualne oferty pracy do dnia 21.04.2016r.

Technik SpecjalistaOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 08.04.2016
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 3 897