RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Cennik obowiązujący od 01.02.2016r.

Cennik

Szanowni Państwo,


Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-34(11)/2015/215/XIV/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Taryfa została opublikowana w dniu 15 grudnia 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 8179 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Od 1 stycznia 2016 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła EDF Polska Oddział I w Krakowie.
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych i olejowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz EDF Polska Oddział I w Krakowie skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 3,8 % ( w tym wskutek zmiany cen przesyłu ciepła MPEC - 0,9%, cen wytworzenia ciepła w EDF- 2,9% ).


Cennik obowiązujący od 01.01.2016r.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujacy od 01.01.2015r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 16.12.2015
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 940