RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowy cennik

Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym, informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla ciepła dostarczanego przez CEZ Skawina S.A. oraz ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2015 r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.
Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WIP-e, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, CEZ Skawina S.A., ArcelorMittal Poland S.A.. Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.
Nie zmienią się natomiast, z tą datą ceny stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z tytułu świadczenia swoich usług, tj. stawki za przesył energii cieplnej i ceny wytwarzania w kotłowniach własnych.

Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujacy od 01.01.2015r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 24.11.2015
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 689