RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana w składzie Zarządu

Władze spółki

W skład władz MPEC S.A wchodzi:WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

Osoby reprezentujące Gminę Kraków:

Franciszek Gaik

• Jan Choczaj

Zbigniew Bury

Zbigniew Zarębski

Osoby reprezentujące MPEC S.A.:

Piotr Brożek


Jacek Rzeszutek


ZARZĄD MPEC S.A.

Jan Sady
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Marek Mazurek
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Witold Warzecha
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju i PONEOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 01.07.2015
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 7 061