RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Cennik obowiązujący od 01.12.2015r.

Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-40(9)/2014/215/XIII/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w dniu 10 grudnia 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 7071 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Od 1 stycznia 2015 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła EDF Polska Oddział I w Krakowie.
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Polska Oddział I w Krakowie, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2015 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych i olejowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz EDF Polska Oddział I w Krakowie skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania
o 3,5 % ( w tym wskutek zmiany cen przesyłu ciepła MPEC - 0,8%, cen wytworzenia ciepła w EDF- 2,7% ).
Ceny i stawki opłat zostaną powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawiania faktury VAT.

Cennik obowiązujący od 01.01.2015r.

Cennik usług dodatkowych obowiązujacy od 01.01.2015r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 23.12.2014
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 4 743