RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana w Radzie Nadzorczej

Władze spółki

W skład władz MPEC S.A wchodzi:WALNE ZGROMADZENIE

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

RADA NADZORCZA

Osoby reprezentujące Gminę Kraków:

Franciszek Gaik

• Jan Choczaj

Artur Półtorak

Zbigniew Zarębski

Osoby reprezentujące MPEC S.A.:

Piotr Brożek


Jacek Rzeszutek


ZARZĄD MPEC S.A.

Zdzisława Głód
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

• Jan Sady
Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Marek Mazurek
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji

Witold Warzecha
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju i PONEOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 08.07.2014
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 6 939