RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna

Obszar nadzoru Prezesa Zarządu
/Dyrektora Generalnego/

Biuro Polityki Personalnej

Biuro Organizacji i Promocji

Biuro Zarządu

Biuro Zarządzania Projektami

Zespół Radców Prawnych

Kontroler Zakładowy

Dział BHP

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Biuro Rachunkowości

Dział Windykacji i Rozliczeń

Dział Zamówień

Jednostka Realizująca Projekt MSC


Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Eksploatacji/

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Wschód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Zachód

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Północ

Zakład Eksploatacyjno-Produkcyjny Południe

Zakład Utrzymania Ruchu

Biuro Informatyki

Biuro Infrastruktury Technicznej

Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży

Dział Uzgadniania Dokumentacji Technicznej

Obszar nadzoru Członka Zarządu
/Dyrektora ds. Rozwoju/

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

Zakład Administracji i Logistyki

Dyrektor ds. Pozyskiwania Środków
na Rozwój Spółki

Zakład Inwestycji

Jednostka Realizująca Projekt PONEOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 03.06.2014
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3 966