RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. Elektrowni Skawina S.A.

W związku z powyższym od 18 listopada 2013 r. ulegną zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1 -WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórców dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Polska S.A., Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A. Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.

Nie zmienią się natomiast, z tą datą ceny stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z tytułu świadczenia swoich usług, tj. stawki za przesył energii cieplnej i ceny wytwarzania w kotłowniach własnych.

Ponadto informujemy, iż w okresie najbliższych dwóch miesięcy może ulec zmianie cennik na skutek zatwierdzenia taryf dla pozostałych, wyżej wymienionych wytwórców ciepła.

Cennik obowiązujący od 01.04.2013r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 17.10.2013
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3 624