RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Cennik obowiązujący od 01.04.2013r.

Cennik

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że decyzją nr OKR-4210-52(8)/2012/215/XI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
Została ona opublikowana w dniu 20 listopada 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 6188. Nowe ceny i stawki opłat obowiązują od 1 stycznia 2013 roku. Przypominamy, że stosowana obecnie taryfa MPEC S.A. obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. MPEC S.A. w Krakowie zmienia więc swoje ceny i stawki opłat po rocznym okresie czasu. Zatwierdzona taryfa będzie stosowana do 31 grudnia 2013 roku.
Od 1 stycznia 2013 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania trzeci wytwórca ciepła, tj. EDF Kraków S.A.
Przypominamy, iż ceny wytwarzania ciepła, dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO), zastosowane w cenniku, są cenami uśrednionymi z cen wytwarzania wszystkich źródeł dostarczających energię do tej sieci, tj. EDF Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2013 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych i olejowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • cena nośnika ciepła.

Zatwierdzone taryfy dla MPEC S.A. oraz EDF Kraków S.A. skutkować będą dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej (grupy S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 6,3%.
Z pełną treścią nowej taryfy dla ciepła MPEC S.A. w Krakowie mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Cennik obowiązujący od 01.01.2013r.

Cennik obowiązujący od 18.11.2012r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 21.12.2012
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 3 154