RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Cennik

Szanowni Odbiorcy,

niniejszym informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła wytwarzanego u jednego z trzech wytwórców, tj. ArcelorMittal Poland S.A.  

W związku z powyższym od 07.12.2011 r. uległy  zmianie ceny ciepła oraz ceny za zamówioną moc z tytułu wytwarzania dla wszystkich Odbiorcówzasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Przypominamy, że cena wytwarzania ciepła dostarczanego Odbiorcom z miejskiej sieci cieplnej w postaci gorącej wody (grupy Odbiorców S1-WIP, S1 WGP, S1-WGP 1, S1-WO) jest ceną uśrednioną z cen wszystkich wytwórcówdostarczających energię do tej sieci, tj. Elektrociepłowni Kraków S.A, Elektrowni Skawina S.A. ArcelorMittal Poland S.A. Z tego powodu zmiana ceny u jednego lub więcej wytwórców skutkuje zmianą cen wytwarzania stosowanych w rozliczeniach wobec wszystkich Odbiorców ciepła z sieci miejskiej należących do jednej z pierwszych czterech grup taryfowych.

Nie zmienią się natomiast, z tą datą ceny stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z tytułu świadczenia swoich usług, tj. stawki za przesył energii cieplnej i ceny wytwarzania w kotłowniach własnych.

cennik obowiązujący od 07.12.2011 r . 

nowy cennik obowiązujący od 01.01.2012r.

Wcześniej obowiązujące cenniki.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 21.12.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 090