RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zakończenie dostawy ciepła

Dostawa ciepła

ODBIORCY ENERGII CIEPLNEJ MIASTA KRAKOWA I SKAWINYMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zawiadamia wszystkich Odbiorców ciepła, że w związku z prognozowanym ochłodzeniem, rozpoczyna z dniem 6 października br. dostawę ciepła wszystkim Odbiorcom. Prosimy o zabezpieczenie instalacji wewnętrznych budynków. Rezygnacja z dostawy energii cieplnej może nastąpić na indywidualny wniosek Odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 04.10.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 301